Österåkers kommuns logotype

Hur fungerar allemansrätten i Österåkers naturområden?

Två personer promenerar i motljus genom en skog

Allemansrätten ger alla i Sverige fantastiska och unika möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. Men i allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. 

Allemansrätten är fantastisk. Men den kräver också ett ansvar. Vi får inte skada natur eller störa djur. Vi måste visa respekt för markägare och andra människor ute i naturen. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Allemansrätten gäller inte lika överallt

Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra och inte. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller i olika situationer. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer detaljerad information.

Hagmarker och betesdjur

Inhängnade djur ställer extra krav på hänsyn. I Österåker går djur på bete runt om i kommunen, till exempel i Näsuddens naturreservat. De håller våra kulturlandskap öppna på ett naturligt och hållbart sätt. Nära tätorten rör sig dock många människor och en förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Håll alltid avstånd till djuren, jaga dem aldrig och klappa dem inte.

Håll din hund kopplad. Det är inte heller lämpligt att väsnas eller använda starka lampor som exempelvis pannlampa i en beteshage då djuren blir stressade. Att gå i en beteshage med djur sker alltid på egen risk.

Odlad mark

Du får inte gå, springa, cykla eller vistas där odlad gröda växer. I centrala Åkersberga finns flera områden som är åkermark och som brukas av lokala lantbrukare. Sådana platser finns i Smedbyområdet kring Röllingby backar, mellan Österåkers sportcentrum och Solskiftet, men också exempelvis kring Näsudden och Täljöviken.

Ofta finns det stigar och vägar på sidan om den odlade marken, använd dem. Du får inte passera över odlad mark och åkermark.

Det är också viktigt att respektera privat tomtmark. Gå inte objuden in på någons gård, i någons stall eller i andra byggnader.

Hundar och koppel

Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund och hundar ska alltid hållas kopplade såväl i naturreservaten som i stora delar av centrala Åkersberga, inklusive Röllingby backar. Som hundägare är det extra viktigt under våren och sommaren mellan den 1 mars och den 20 augusti eftersom det då är störst risk att störa vilda djur och betesdjur med ungar.

Du kan läsa mer om hundrastgårdar och annat på sidan hundrastgårdar.

Elda

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld. Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig. Förbud råder ofta i skyddade områden och vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Om det råder skärpt eldningsförbud är det oftast inte heller tillåtet att grilla vid fasta iordningställda grillplatser. Även om det inte är eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda och grilla i skog och mark om brandrisken är stor.

Du kan alltid ringa Storstockholms brandförsvars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. telefonsvarare för att få aktuell information om eventuellt eldningsförbud råder just nu: 08-454 83 39.

När du eldar är det din skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter. Det är viktigt att välja en plats för elden där den inte riskerar att sprida sig eller skada mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats. Elda aldrig direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved. Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med. Säkerställ att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.

Tälta

Du får tälta något enstaka dygn i naturen men välj en plats som inte ligger nära bostadshus. Det är också viktigt att inte störa markägaren eller skada naturen.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte på betesmark och jordbrukmark som används eller i en plantering. Tältplatsen får inte heller ligga nära bostadshus.

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i grupp med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser i natur- och kulturreservat. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information om vad som gäller för samtliga natur- och kulturreservat i länet på Länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad som gäller i länets olika reservat.

Rida

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark. Vill du rida ofta längs samma vägar eller stigar är det viktigt att du har en dialog och eventuellt skriver avtal med berörda markägare. Extra viktigt är det om du ansvarar för organiserad eller regelbunden ridning på annans mark.

Hästspillning som hamnar på en väg kan skapa problem för andra som nyttjar den. Ta därför för vana att alltid ta bort spillningen från vägen.

Dessutom bör du tänka på att:

  • inte rida i planterad skog
  • undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår
  • undvika att rida över ömtålig mark som exempelvis ängar och hagar, lavmarker och kärrmarker
  • vara extra uppmärksam under vår och höst när det är blött och mjukt i markerna

I Österåkers kommun finns ett flertal kommunala ridstigar.

Skyddade områden

I Österåkers kommun finns naturområden som är skyddade. Därför har de speciella föreskrifter – alltså regler - som gör att allemansrätten inte gäller på samma sätt överallt. Det är viktigt att läsa reglerna innan du ger dig ut i naturen för att till exempel cykla, tälta eller grilla.

Prata med barn om allemansrätten

Prata gärna med barn i din närhet om att det som växer på åkrarna i och kring Åkersberga är mat i vinter för både djur och människor och att det inte är en plats som man får vara på.

Prata även om att det är viktigt att låta får, hästar och kor som går ute får vara i fred och att det aldrig är okej att jaga djuren. Och självklart lämnar du inte kvar något skräp.

Mer om allemansrätten

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du läsa mer samt se en film om allemansrätten. Samlad information om reservat finns också på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad: