Österåkers kommuns logotype

Omledning av trafik vid Säbybron och Norrövägen

Arbetet med den nya trafiklösningen kring nya Säbybron går framåt som planerat. Nästa steg som påverkar dig som ska passera platsen är asfaltering av Sockenvägen och den nya cirkulationsplatsen samt en avstängning av Norrövägen.

Trafiken till Norrövägen leds om

Norrövägen stängs av mellan XL Bygg fram till Säbygårdsvägen under tiden som ledningar läggs om. Det innebär att trafiken tillfälligt leds om via Gamla Landsvägen, Stora Säbyvägen och Säbygårdsvägen. Se bilden.

Ska du till XL Bygg?

Om du ska till eller från XL Bygg kan du använda infarten till Norrövägen via den nya cirkulationsplatsen vid Säbybron.

När är arbetet klart?

Arbetet med att lägga om ledningarna beräknas vara klart under vecka 29. Då kommer all trafik att kunna nyttja den permanenta anslutningen mellan Sockenvägen och Norrövägen.

Läs mer om arbetet med Säbybron och den nya cirkulationsplatsen!

Publicerad:
Senast uppdaterad: