Nyhetsarkiv

 • Säkra skolvägar

  Kommunen arbetar för en ökad trafiksäkerhet i Österåker och hållbara transporter för Österåkersborna. Det är kommunens ansvar att skapa de förutsättningar som k...
 • Nya parkeringsregler för elsparkcyklar

  Från och med den 1 september är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. De nya re...
 • Bokslut av kommunens cykelfrämjande åtgärder

  Varje år genomför kommunen cykelfrämjande åtgärder på flera olika sätt. Det handlar till exempel om att förbättra trafiksäkerheten, ordna fler cykelparkeringar,...
 • Cyklister i Österåker tycker till

  Kommunen intervjuar kontinuerligt cyklister, dels för att höra om deras cykelvanor och dels för att ta reda på hur det fungerar att vara cyklist i Österåker. Sy...
 • Avstängning av cykelvägen mellan Täljö–Rydbo

  Under september utför Norrvatten grävarbeten i Täljö, som innebär att grusvägen mellan Rydbo och Täljö kommer att vara avstängd under i slutet av september 2022...
 • Stora störningar för samhällsbetalda resor

  Samtrans, en av kommunens entreprenörer för samhällsbetalda resor, har för närvarande problem med ett nytt planeringssystem, vilket orsakar bekymmer för våra re...
 • Full fart på arbetet för nya Säbybron

  Nu är arbetet inför att den gamla Säbybron ska bytas ut i full gång! När den nya trafiklösningen är på plats 2024 blir det en helt ny och modern lösning som und...
 • Här får kulturarvet i Åkers kanal nytt liv

  Varsamt restaurerad sluss, ny fiskvandringsled, nytt dämme som reglerar vattennivåerna, nya bryggor, en ny bod och nya gångbroar. Det är mycket som har hänt und...
 • Dataintrång hos en av kommunens avtalspartners

  I slutet av vecka 29 informerades Österåkers kommun om att en avtalspartner hade utsatts för ett dataintrång. Personuppgifter som kan ha kommits åt är kopplade...
 • Nio kilometer ny asfalt varje år

  Österåkers kommun ansvarar för ungefär 8,7 mil bilväg och ungefär 8 mil gång- och cykelväg i Österåker. Varje år lägger vi ny toppbeläggning, det så kallade sli...
 • 30 kilometer i timmen vid Säbybron

  Från och med onsdagen den 13 juli 2022 införs en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen förbi byggarbetsplatsen för nya Säbybron. Nya hastighetsskyltar...
 • Parkera rätt vid badplatserna

  Under sommaren vill många svalka sig med ett dopp på kommunens badplatser. Det är livsviktigt att räddningsvägar hålls öppna så att utryckningsfordon kommer fra...
 • Svara på Cyklistvelometern om cykling i Österåker

  Genom Cyklistvelometern kan du vara med och tycka till om förutsättningarna för att cykla i Österåker. Enkäten är öppen under perioden 3 juni–31 augusti.
 • Europark tar över parkeringsövervakning

  Österåkers kommun har tecknat ett avtal gällande parkeringsövervakning med Europark. Det innebär att en ny entreprenör kommer att synas på våra gemensamma vägar...
 • Smarta tunnor tar hand om mer skräp

  Säg hej till våra nya smarta soptunnor! De drivs av solenergi och säger själva till när de börjar bli fulla med skräp eller om något skulle vara fel.
 • Nytt möter gammalt i nya Järnvägsparken

  Bakom byggdamm och stök i Järnvägsparken har en helt unik ny lekplats vuxit fram. Nu står parken redo för lekglada barn och nyfikna vuxna när det äntligen är da...
 • Fåren tas hem från Röllingby backar efter hundattack

  Under måndagen attackerade och bet en hund ihjäl ett får i Röllingby backar. Det är oklart om hunden hade slitit sig eller var lös från början. Hunden var lös i...
 • Nu pågår arbetet inför att Säbybron ska bytas ut

  Just nu pågår arbeten för att byta ut Säbybron som leder Sockenvägen över Åkers kanal. Den över hundra år gamla bron lämnar plats för en ny som är färdig år 202...
 • Klipp häcken – rädda liv

  Som fastighetsägare är ditt ansvar stort för att säkerställa trafiksäkerheten vid din fastighet. I det ansvaret ingår att hålla efter häckar, buskar och träd på...
 • Tillfällig busslinje till Domarudden i sommar

  Även i sommar sätter Österåkers kommun in den tillfälliga och kostnadsfria busslinjen till och från Domarudden. Mellan den 21 juni och den 21 augusti går bussen...
 • Insats för att minska hastigheterna på Stationsvägen

  Har du sett att vi har placerat ut fler blomurnor inom gångfartsområdet på Stationsvägen och Lennart Neckmans väg i Åkersberga centrum? Det gör vi för att få ne...
 • Ljusteröfärjan får utökad trafik

  Från och med i vår utökar Trafikverket turerna till och från Ljusterö. Det innebär bland annat att det oftare kommer att vara två färjor i trafik.
 • Dags för Säbybron att bytas ut

  Nu är arbetet med att byta ut bron i full gång! När den nya bron är på plats 2024 blir det en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikan...
 • Slussen och Slussholmen rustas och byggs om

  Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats. Nu pågår arbetet med att varsamt restaurera och bygga om slussen, dämmet, fiskvandringsleden och på ön. Det inneb...
 • Förbättrad tillgänglighet på Storängstorget

  Kommunen anlägger ett ledstråk med taktila plattor längs hela Storängstorget i Åkersberga centrum. Det kommer att ge bättre vägledning för personer med synnedsä...
 • Med Felanmälan är du kommunens ögon och öron

  Som kommuninvånare är du ofta den som först upptäcker fel eller kanske en fara. Det kan handla om allt ifrån hål i gatan eller släckt gatubelysning till klotter...