Klipp häcken – rädda liv

En lummig gata i ett villaområde.

Säker trafik kräver fri sikt i korsningar. Fotot är en genrebild på en villagata.

Som fastighetsägare är ditt ansvar stort för att säkerställa trafiksäkerheten vid din fastighet. I det ansvaret ingår att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten.

Som fastighetsägare ska du se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Nu är det många barn och unga som börjar gå och cykla till sina skolor. Som fastighetsägare är ditt ansvar stort för att säkerställa trafiksäkerheten. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det i värsta fall innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Läs om vad som gäller för häckar och buskage här.

Publicerad:
Senast uppdaterad: