Om Pedagogcentrum i Österåker

Bild på Pedagogcentrums exempelklassrum med bänkar och en whiteboard.

Pedagogcentrum erbjuder stöd- och fortbildningsinsatser till pedagoger och skolledare inom såväl kommunal- som fristående utbildningsverksamheten och är en del av Utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun.

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till pedagogisk omsorg, förskolor och skolor i form av fysiska- och digitala fort­bildningar, föreläsningar, workshops, specialpedagogisk handledning och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till skolledare, pedagoger och övrig personal på enheterna. Insatserna utformar vi efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrums verksamhet syftar till att stärka likvärdigheten mellan enheterna i kommunen, öka kvalitet och att bidra till att nå målet Länets bästa skolkommun. Fortbildningsinsatserna utformas efter enheternas behov och erbjuds som skräddarsydda insatser på enhetsnivå, kursprogram samt riktade satsningar på uppdrag av Utbildningsnämnden. Pedagogcentrum omvärldsbevakar, sprider aktuell skolforskning samt stöttar i implementeringsarbetet av nya lagar och riktlinjer.

Pedagogcentrum fungerar som mötesplats där fortbildning och utveckling äger rum. På Pedagogcentrum finns även Metodverkstan för att utveckla estetisk och praktiskt arbete i förskolan. Till Metodverkstan kommer du som pedagog med din barngrupp för att möta nya sätt och nya utmaningar.

På Pedagogcentrum finns pedagogiskt material, litteratur och kognitiva hjälpmedel att låna. Vi erbjuder också möjlighet till handledning av specialpedagog eller IKT-pedagog under besöket eller på er enhet.

Vi finns i Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: