Om Pedagogcentrum i Österåker

Bild på Victoria Gustafsson, Frida Samuelsson, Pernilla Unevik, Anna. Samsioe, Tomas Jansson och Ebba Zeno

Pedagogcentrum är en del av utbildningsförvaltningen i Österåker. Vi erbjuder stöd- och fortbildningsinsatser till pedagoger och skolledare inom såväl kommunal som fristående utbildningsverksamhet.

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till förskolor och skolor i Österåker i form av fysiska och digitala fort­bildningar, föreläsningar, workshops, specialpedagogisk handledning och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledare och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrums verksamhet syftar till att stärka likvärdigheten mellan enheterna i kommunen, öka enheternas kvalitet och att bidra till att nå målet Länets bästa skolkommun. Fortbildningsinsatserna utformas efter enheternas behov och erbjuds som skräddarsydda insatser på enhetsnivå, terminsvisa kursprogram samt riktade satsningar på uppdrag av Förskole- och grundskolenämnden. Pedagogcentrum omvärldsbevakar och sprider dessutom aktuell skolforskning och informerar samt stöttar i implementeringsarbetet av nya lagar och riktlinjer.

Hos oss hittar du Språkverkstan (Pedagogcentrum) och Metodverkstan. Verkstäderna fungerar som mötesplatser där fortbildning kan äga rum. Till Metodverkstan har du som pedagog kunnat ta med dig din barngrupp för att möta nya sätt och nya utmaningar tillsammans med dina barn.

På Språkverkstan (Pedagogcentrum) finns litteratur och kognitiva hjälpmedel att låna. Vi erbjuder också möjlighet till handledning av specialpedagog eller IKT-pedagog under besöket. 

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: