Utbildning för undervisningsresurser i skolan

Vi som arbetar i och med skolan vet att våra undervisningsresurser (kan också ha titlar som elevassistent, elevresurs, klassresurs etc) har en ibland svår och ofta utmanande arbetsuppgift. Vi vet också att de ofta är de yngsta, mest oerfarna och minst utbildade bland våra medarbetare och att deras roll och arbetsuppgifter inte alltid är helt glasklara. Utifrån detta har Pedagogcentrum, kommunens skolchef och centrala elevhälsa tagit fram en utbildningsinsats som vänder sig till dem.

Utbildningen börjar i vid varje terminsstart och pågår en termin. Kursen är obligatorisk för alla kommunala skolor och vänder sig i första hand till de undervisningsresurser som är helt nya, har arbetat max ett år eller den som rektor anser behöver gå, till exempel till följd av ett nytt uppdrag. Den består av digitala föreläsningar (tre halvdagar) och diskussionsgrupper (tre träffar à 45 minuter) och bygger på boken ”Värsta bästa jobbet” (Lindberg, Eddib, Valsö) som också används som kurslitteratur. Vi kommer också att använda oss av boken “Att arbeta som elevassistent” (Wallerstedt).

Kursen omfattar tre områden och en mängd underkategorier till dessa:

  • Resursens roll i skolan
  • Om diagnoser och andra utmaningar
  • Resursens verktygslåda

Pedagogcentrum har tagit fram en digital föreläsning för lärare och övrig personal som arbetar tillsammans med undervisningsresurser, som förklarar kursens upplägg och innehåll. Filmen hittar du på vår hemsida under "Inspelade filmer och förläsningar". Under uppbyggandet av kursen har vi samarbetat med tre forskare vid Linköpings Universitet. De har tagit fram en rapport som kartlägger elevassistentens arbete i den svenska skolan och visar på de problem och svårigheter men också möjligheter som arbetet som undervisningsresurs innebär. Deras rapport hittar du längst ner på sidan.

Vi kommer också att ta fram en fördjupningskurs som vänder sig till våra mer erfarna utbildningsresurser och som mer kan skräddarsys efter efterfrågan och behov.

Publicerad:
Senast uppdaterad: