Matematikutveckling

Bild på en skolbänk och matematikböcker

Österåker utvecklar matematikundervisningen! Satsningen är långsiktig och har redan visat goda resultat. Resultaten vid till exempel nationella prov har ökat markant.

Kraftigt stigande resultat

Österåkers elever har under arbetet förbättrat sina resultat vid nationella proven för år 3, år 6 och år 9.

Förbättringarna är relativt stora. Under "Relaterade länkar" nedan kan du se hur Österåkers resultat förbättrats senaste åren.

Långsiktig satsning

Österåkers satsning på matematiken är långsiktig och genomförs i ett samarbete mellan de politiska nämnderna, förvaltningen, rektorerna, mattelärare och matematikutvecklare. Du hittar mer information om våra aktiviteter i menyn till vänster.

Här är några exempel på återkommande aktiviteter i Österåker:

  • "PI-enheten". Spetsmatte med år 9-elever från hela kommunen, lektioner varje vecka!
  • Matteklubben. För intresserade och kunniga elever år 8.
  • "Kommunala provet". Stor uppföljning av matteresultat i slutet av år 5 och år 8.
  • "Mattecaféer". Lokal fortbildning ett par gånger per termin.
  • Matematiknätverk, gemensamt arbete möjliggör varierad undervisning.
Publicerad:
Senast uppdaterad: