Utbildning för undervisningsresurser som är nya i yrket

Tecknad bild av person som hjälper en elev,

Till hösten erbjuder vi en ny utbildningen för undervisningsresurser som är nya i yrket.

Målgrupp: fritidshem

Pedagogcentrum, kommunens skolchef och centrala elevhälsan har tagit fram utbildningsinsatsen som vänder sig till undervisningsresurser. Inför utbildningen får våra medarbetare som är helt nya i yrket ett extra introduktionspass. Utbildningen består sedan av tre halvdagar och omfattar tre områden:

  • Undervisningsresursens roll i skolan
  • Diagnoser och andra utmaningar
  • Undervisningsresursens verktygslåda

Utbildningen består av föreläsningar och diskussionsgrupper och bygger på boken ”Värsta bästa jobbet” (Lindberg, Eddib, Valsö) som också används som kurslitteratur.Vårens nätverksträffar tar upp aktuell forskning, ämnen  och dilemman från undervisningsresursens yrkesvardag och det kommer finnas utrymme för diskussion och reflektion tillsammans. Det är begränsat antal platser som fördelas jämt mellan sökande skolor, men vi ser gärna att man anmäler minst två från varje skola.

Datum: Höstterminen 2024

Tid: 8.30-11.00

Plats: Pedagogcentrum

Kursledare: Victoria Gustafsson & Pernilla Unevik

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Mer information

Datum:

-

Tid:

08:30 - 11:00

Plats:

Pedagogcentrum Alcea

Pris:

kostnadsfritt
Publicerad:
Senast uppdaterad: