Glittrig bild med text nominering pedagogpriset 2024

Anmälan till årets Pedagogiska kick-off 2024

Nu är det dags för rektorer att anmäla antal medarbetare till årets Pedgogiska kick-off. Anmälan är öppen till 20 juni.

Årets kick-off kommer att vara på Runö den 15 augusti klockan 13.00-17.00.

Pedagogcentrums kick-off riktar sig till pedagoger, lärare och skolledare från förskola upp till gymnasiet.

Innehållet är designat så att det ska passa oss alla, från förskola till gymnasium.

Klockan13.00 inleder vi med en föreläsning om SKUA, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där vi kommer att lägga fokus på multimodalitet och hur vi kan uppnå en högre språk- och kunskapsutveckling med hjälp av digitala inslag i vår undervisning. Föreläsare Patricia Diaz.

Efter en kort fika kommer vi att dela ut årets pedagogpris.

Som avslutning på eftermiddagen kommer vi ha en föreläsning om ledarskapets många delar. Alla vi som arbetar med undervisning är ledare. Hur leder vi andra och hur leder vi oss själva. Föreläsare Elizabeth Kuylenstierna.

Kick-offen avslutas klockan 17.00.

Om man önskar äta lunch innan kick-offen så kontaktar men Runö möten och event för att boka bord.

Anmälan är öppen till 20 juni (rektor anmäler för respektive enhet)

Publicerad:
Senast uppdaterad: