Totalförsvaret

Du är en viktig del av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Utbilda dig och bli beredd

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram flera utbildningar om hur rustar dig inför en kris eller ett krig.

Var källkritisk

I oroliga tider och vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation. Vid en kris håller du dig informerad om läget via myndigheter och etablerade medier.

Preppa för dina djur

Om du har sällskapsdjur eller husdjur behöver du se till att ha det nödvändigaste hemma, även för djuren. Svenska Blå Stjärnan har checklistor för djurägare.

Lyssna på Skärpt läge

Länsstyrelserna gör en podd om civilt försvar. Den heter Skärpt läge och tar upp frågor som hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt och hur du kan engagera dig i det civila försvaret.

Förberedda företag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Publicerad:
Senast uppdaterad: