Totalförsvaret

Du är en viktig del av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotsnivån i Sverige. Polisen rekommenderar att du ska leva som vanligt, men vara vaksam.

Krisinfo för barn och unga

Lilla Krisinfo är en webbplats för barn och unga som berättar när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige.

Var källkritisk

I oroliga tider och vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation. Vid en kris håller du dig informerad om läget via myndigheter och etablerade medier.

Utbilda dig och bli beredd

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram flera utbildningar om hur rustar dig inför en kris eller ett krig.

Förberedda företag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Nyheter

Publicerad:
Senast uppdaterad: