Österåkers kommuns logotype

Anmälan och avgifter

Barn med grå/svart tröja och röda byxor sitter i soffa och spelar trumpet

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om musikskolan. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Önskar du byta kurs!? du behöver inte säga upp din nuvarande kurs. Kontakta Ulrica Mellberg på mail ulrica.mellberg@osteraker.se
eller Mikael Sondered på mail mikael.sondered@osteraker.se

För övriga frågor rörande undervisning och konserter kontakta oss gärna på mail musikskolan@osteraker.se

För administrativa frågor så som fakturor, återanmälan och uppsägningar m m kontakta Kultur och Fritid på mail kffmusikval@osteraker.se

För Anmälan och kostnad

Syskonrabatt

Alla syskon måste vara antagna under samma termin med samma räkningsmottagare. En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje (yngsta barnet) är det ingen avgift.

Instrumenthyra

Terminsavgiften debiteras två gånger per termin med halva beloppet per gång och fakturering sker mot slutet av varje halv termin. För avgift se kundval.

Terminsstart

Höstterminen startar vecka 35 och vårterminen startar vecka 3.
Mer information finner du på Kundval där du anmäler dig.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring anmälan och avgifter.

Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år. Du måste vara folkbokförd i Österåkers kommun.

Tidigast 3 månader före terminsstart om du är ny.

Du anmäler dig via Österåkers Kundval Musik på webben:
https://open24.ist-asp.com/osteraker/musik/Musik/Start Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du vill gå hos oss väljer du anordnare Österåkers musikskola.
Har du frågor om hur du gör är du välkommen att ta kontakt med vår expedition, tel 540 817 15 eller 540 817 16.

Kategori Ämneskurs 1-4 (1-4 elever)

 • Sång
 • Stråkinstrument (fiol, altfiol, cello, kontrabas, nyckelharpa)
 • Blåsinstrument (blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, tuba)
 • Piano, keyboard
 • Stränginstrument (gitarr, elbas, elgitarr)
 • Trummor och slagverk
 • Introduktionskurs (gitarrlek, brasslek, stråklek)

Kategori Grupp 5-12 (mellan 5-12 elever)

 • Ensemble/Orkester/band (ex gitarrensemble, band m m)
 • Sånggrupp (sång & scen, vokalensemble)

Kategori ensemble>13 (13 elever eller fler)

 • Kör
 • Folkmusikgrupp

Höstterminens kurser startar omkring vecka 35 och avslutas efter ca 14 veckor (i december). Vårterminens kurser startar vecka 3 och avslutas efter ca 15 veckor (i maj/juni). Varje kurs ges vid minst 14 tillfällen per termin.
Vill du gå en halvterminskurs (specificerad som halvterminskurs) startar v 42 på höstterminen (minst 8 tillfällen).För vårterminen startar halvterminskurserna v 11 (minst 8 tillfällen). Varje halvterminskurs avslutas när terminerna är slut. Vill du fortsätta gå i musikskola nästkommande termin måste du göra en ny ansökan i Kundval musik.

Vi vill så långt möjligt vara tillgängliga för dig i kommunens alla områden. Därför sker undervisningen i kommunens skolor, men även i våra centrala lokaler på Storängsvägen 16A.

När du blir antagen att börja kontaktas du av musikskoleläraren och ni kommer gemensamt överens om lämplig dag och tid. I möjligaste mån erbjuder vi tider i samband med skoldagen. Undervisningen för äldre elever, elever som går i skola i annan kommun, våra olika samspelsgrupper och körer sker senare på eftermiddagen och delvis på kvällstid.

Vi garanterar 14 lektioner per termin och ibland blir det även fler. Någon gång kan en lärare bli sjuk och då försöker vi alltid att ordna med vikarie.  Enstaka inställda lektioner kan förekomma men ersätts senare under terminen.
Många elever har en 20-minuterslektion enskilt med läraren varje vecka men ibland kan nybörjare ingå i en liten grupp med 2, 3 eller 4 elever och då blir lektionen längre.
Elever i fiol, cello, gitarr, bas, trummor och blåsinstrument kan efterhand välja att delta i orkester eller band som innebär en lektion till varje vecka.

Nej. Varje elev disponerar en elevplats i en instrument- eller solosångkurs. Alla kurser kan dock kombineras med band- och orkesterspel, gitarrgrupp, sång & scen och körsång.

Du har möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument från musikskolan. Övriga instrument måste du äga själv. Musikskolan kan ge råd om hur man köper blockflöjt, gitarr, piano eller trummor.

Publicerad:
Senast uppdaterad: