Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 21 juni klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-06-21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2021-06-21.pdf Pdf, 346.2 kB. 346.2 kB 2021-06-11 16.15
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-06-11 16.15
3b Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 5-2020.pdf Pdf, 187.5 kB. 187.5 kB 2021-06-11 16.15
3b Medborgarförslag nr 5-2020.pdf Pdf, 106.5 kB. 106.5 kB 2021-06-11 16.16
3b Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 18-2020.pdf Pdf, 109.1 kB. 109.1 kB 2021-06-11 16.16
3b Medborgarförslag nr 18-2020.pdf Pdf, 86.2 kB. 86.2 kB 2021-06-11 16.16
3c Kommunstryrelsens beslut -Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 1022.8 kB. 1022.8 kB 2021-06-11 16.16
3c Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 558.5 kB. 558.5 kB 2021-06-11 16.16
3c Bilaga. Missiv Arvoden och beredningsprocess.pdf Pdf, 309.8 kB. 309.8 kB 2021-06-11 16.16
3c Bilaga. Revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 226.9 kB. 226.9 kB 2021-06-11 16.17
3d Årsredovisning Kommunalförbundet Norrvatten 2020.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-06-11 16.17
3e Ny ledamot och nya ersättare i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 212 kB. 212 kB 2021-06-11 16.17
3f Attunda Tingsrätt har entledigat 2 nämndemän.pdf Pdf, 131.3 kB. 131.3 kB 2021-06-18 13.09
3g Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-16.pdf Pdf, 599.4 kB. 599.4 kB 2021-06-18 13.09
4a Svar på interpellation nr 3-2021.pdf Pdf, 128.1 kB. 128.1 kB 2021-06-11 16.17
4a interpellation nr 3-2021.pdf Pdf, 105.8 kB. 105.8 kB 2021-06-11 16.18
4b Svar på interpellation nr 6-2021.pdf Pdf, 78.6 kB. 78.6 kB 2021-06-21 09.18
4b interpellation nr 6-2021.pdf Pdf, 130 kB. 130 kB 2021-06-11 16.18
4c Svar på interpellation nr 7-2021.pdf Pdf, 123.2 kB. 123.2 kB 2021-06-18 13.09
4c interpellation nr 7-2021.pdf Pdf, 148.3 kB. 148.3 kB 2021-06-11 16.18
5. KS Protokoll - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2022 och plan 2023-2024.pdf Pdf, 145.6 kB. 145.6 kB 2021-06-11 16.18
5. Tjut - Direktiv och anvisningar budget 2022 plan 2023-2024.pdf Pdf, 554.2 kB. 554.2 kB 2021-06-11 16.18
5. Bilaga 1 - Direktiv och anvisningar budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 928 kB. 928 kB 2021-06-11 16.18
5. Bilaga 2 - Preliminär budget Nämndernas bruttokostnader 2022.pdf Pdf, 174.7 kB. 174.7 kB 2021-06-11 16.18
5. Bilaga 3 - Preliminär budget Nämndernas intäkter 2022.pdf Pdf, 174.4 kB. 174.4 kB 2021-06-11 16.19
5. Bilaga 4 - Preliminär investeringsbudget 2022-2024.pdf Pdf, 63.4 kB. 63.4 kB 2021-06-11 16.19
5. Bilaga 5 - Tidsplan 2022.pdf Pdf, 422.5 kB. 422.5 kB 2021-06-11 16.19
6. KS Protokoll - Långsiktig ekonomisk planering.pdf Pdf, 305.1 kB. 305.1 kB 2021-06-11 16.19
6. Tjut. Långsiktig ekonomisk planering 2022-2031.pdf Pdf, 703.3 kB. 703.3 kB 2021-06-11 16.19
6. Bilaga. Långsiktig ekonomisk planering 2022-2031.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-06-11 16.19
7. KS Protokoll - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommuns förvaltade stiftelser 2020.pdf Pdf, 157.9 kB. 157.9 kB 2021-06-11 16.20
7. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 2020.pdf Pdf, 746.8 kB. 746.8 kB 2021-06-11 16.20
7. Bilaga 1 a. ÅR Syskonen Johansson 2020 sign.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-06-11 16.20
7. Bilaga 1 b. Årsredovisning Östra Ryds Magasinfond 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-11 16.22
7. Bilaga 1 c. Årsredovisning Sociala Samfonden 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-11 16.20
7. Bilaga 2 a. Rev berättelse Syskonen Johanssons fond sign.pdf Pdf, 539.2 kB. 539.2 kB 2021-06-11 16.20
7. Bilaga 2 b. Rev.ber 2020 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 410.5 kB. 410.5 kB 2021-06-11 16.21
7. Bilaga 2 c. Rev.ber 2020 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfond.pdf Pdf, 407.4 kB. 407.4 kB 2021-06-11 16.21
7. Bilaga 3.pdf Pdf, 194.2 kB. 194.2 kB 2021-06-11 16.21
8. KS Protokoll 2021-06-16 - Slutredovisningar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds magasinfond och Sociala samfonden.pdf Pdf, 111.2 kB. 111.2 kB 2021-06-16 18.15
8. KS Protokoll - Slutredovisningar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds magasinfond och Sociala samfonden.pdf Pdf, 115.3 kB. 115.3 kB 2021-06-11 16.22
8. Tjut - Slutredovisningsar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds Magasinfond och Sociala Samfonden.pdf Pdf, 745.6 kB. 745.6 kB 2021-06-11 16.22
8. Bilaga 1 a. Slutredovisning Östra Ryds Magasinfond 2021-02.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-11 16.22
8. Bilaga 1 b. Slutredovisning Sociala Samfonden 2021.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-11 16.22
8. Bilaga 2 a. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 408.7 kB. 408.7 kB 2021-06-11 16.23
8. Bilaga 2 b. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfonden.pdf Pdf, 405.5 kB. 405.5 kB 2021-06-11 16.23
9. KS Protokoll - Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll för Österåkers kommun.pdf Pdf, 108.1 kB. 108.1 kB 2021-06-11 16.23
9. Tjut - Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll för Österåkers kommun.pdf Pdf, 606.9 kB. 606.9 kB 2021-06-11 16.24
9. Bilaga 1. Missiv - undertecknat.pdf Pdf, 40.2 kB. 40.2 kB 2021-06-11 16.24
9. Bilaga 2. Protut § 20 - taxor sotn.tjänster i ÖÅ och VX.pdf Pdf, 82.3 kB. 82.3 kB 2021-06-11 16.24
9. Bilaga 3. Tjut - justering av taxor för sotning-bsk i ÖS och VX.pdf Pdf, 184.7 kB. 184.7 kB 2021-06-11 16.24
10. KS Protokoll - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 6_35 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 604.9 kB. 604.9 kB 2021-06-16 18.15
10. Tjut - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 6_35 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 579.5 kB. 579.5 kB 2021-06-11 16.25
10. Bilaga 1. Följebrev från Armada 2021-05-22.pdf Pdf, 126.6 kB. 126.6 kB 2021-06-11 16.25
10. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-05-20.pdf Pdf, 99.7 kB. 99.7 kB 2021-06-11 16.25
10. Bilaga 3. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-06-11 16.25
10. Bilaga 4. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-06-11 16.26
10. Bilaga 5. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-06-11 16.26
10. Bilaga 6. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-06-02, § 4_4.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2021-06-11 16.26
10. Bilaga 7. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 § 1_11.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-06-11 16.26
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 3_2021 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 262.9 kB. 262.9 kB 2021-06-16 18.15
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3_2021 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 94.4 kB. 94.4 kB 2021-06-11 16.27
11. Tjut KS - Svar på motion nr 3_2021 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 716.8 kB. 716.8 kB 2021-06-11 16.27
11. Bilaga 1. Protokoll KFN - Svar på motion nr 3_2021 av Fransisco Contreras (V)- Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-11 16.27
11. Bilaga 2. Protokoll FGN - Svar på motion nr 3_2021 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-16 10.29
11. Bilaga 3. Motion nr 3_2021.pdf Pdf, 112.7 kB. 112.7 kB 2021-06-11 16.28
12. KS Protokoll - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 268.5 kB. 268.5 kB 2021-06-16 18.15
12. Tjut - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 52.5 MB. 52.5 MB 2021-06-11 16.30
12. Bilaga. Till ärende Köp av fastigheten Husby 3_27 - Frågor till värderaren.pdf Pdf, 553 kB. 553 kB 2021-06-11 16.30
12. Återremiss KF.pdf Pdf, 265.8 kB. 265.8 kB 2021-06-11 16.31
13. KS Protokoll - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 454 kB. 454 kB 2021-06-16 18.15
13. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 587.1 kB. 587.1 kB 2021-06-11 16.31
13. bilaga skrivelse från SBF gällande komplettering.pdf Pdf, 264.6 kB. 264.6 kB 2021-06-11 16.32
13. kompletterande bilaga KS beslut - Markoptionsavtal Norrtälje Torn kv 7-1 AB.pdf Pdf, 113.6 kB. 113.6 kB 2021-06-11 16.32
13. kompletterande bilaga Tjut - Markoptionsavtal Norrtälje Torn kv 7-1 AB.PDF Pdf, 356.6 kB. 356.6 kB 2021-06-11 16.33
13. kompletterande bilaga. Markoptionsavtal - Norrtälje Torn kv 7-1 AB.pdf Pdf, 544.1 kB. 544.1 kB 2021-06-11 16.33
13. Bilaga 1. Markanvisningsavtal Östra Kanalstaden.pdf Pdf, 831.3 kB. 831.3 kB 2021-06-11 16.34
13. Bilaga 2 Karta området.pdf Pdf, 153.6 kB. 153.6 kB 2021-06-11 16.34
13. Bilaga 3. Området med zoner.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-06-11 16.34
13. Bilaga 4. Värdering Forum.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-06-11 16.34
13. Bilaga 5. Värdeirng Svefa.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-06-11 16.35
13. Återremiss KF.pdf Pdf, 365.9 kB. 365.9 kB 2021-06-11 16.35
14. KS Protokoll - Strategi för parker i Österåkers kommun.pdf Pdf, 125.3 kB. 125.3 kB 2021-06-11 16.35
14. Tjut - Strategi för parker i Österåkers kommun.pdf Pdf, 614.4 kB. 614.4 kB 2021-06-11 16.35
14. Bilaga 1. Strategi för parker i Österåkers kommun.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2021-06-11 16.36
15. KS Protokoll - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 170.9 kB. 170.9 kB 2021-06-11 16.36
15. Tjut - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 580.8 kB. 580.8 kB 2021-06-11 16.36
15. Bilaga 1 - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 310.8 kB. 310.8 kB 2021-06-11 16.36
15. Bilaga 2 - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 282.2 kB. 282.2 kB 2021-06-11 16.36
15. Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-14, § 53.pdf Pdf, 84.6 kB. 84.6 kB 2021-06-11 16.37
16. Valberedningens förslag KF 2021-06-21.pdf Pdf, 292.9 kB. 292.9 kB 2021-06-21 09.19
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 122020 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR).pdf Pdf, 121.7 kB. 121.7 kB 2021-06-11 16.37
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12_2020 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR).pdf Pdf, 94.9 kB. 94.9 kB 2021-06-11 16.37
17. Tjut - Svar på motion nr 12_2020 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism.pdf Pdf, 543.2 kB. 543.2 kB 2021-06-11 16.37
17. Bilaga. Motion nr 12_2020.pdf Pdf, 356.9 kB. 356.9 kB 2021-06-11 16.38
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 162020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) – Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 293.6 kB. 293.6 kB 2021-06-11 16.38
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Strategi och handlingsprogram för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 97.7 kB. 97.7 kB 2021-06-11 16.38
18. Tjut - Svar på motion nr 16_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Strategi och handlingsprogram för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 722.3 kB. 722.3 kB 2021-06-11 16.38
18. Bilaga 1. Protokollsutdrag VON 4_13 - Svar på motion nr 16_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Strategi och handlingsprogram för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-06-11 16.39
18. Bilaga 2. Tjut SF - Svar på motion 16_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Strategi och handlingsprogram för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 837.1 kB. 837.1 kB 2021-06-11 16.39
18. Bilaga 3. Motion nr 16_2020.pdf Pdf, 693.2 kB. 693.2 kB 2021-06-11 16.39
19. motion nr 27-2021 - Öka trycket på Trafikverket.pdf Pdf, 659.9 kB. 659.9 kB 2021-06-18 13.09
19. motion nr 28-2021 - Rusta upp och snygga till Stationsvägen.pdf Pdf, 480.8 kB. 480.8 kB 2021-06-18 13.09
19. motion nr 29-2021 - Samling för att lösa trafikproblemen.pdf Pdf, 176.6 kB. 176.6 kB 2021-06-18 13.09
19. motion nr 30-2021 - Underhåll och utbyggnad av förskolor,skolor ska ej finansieras av skolpeng.pdf Pdf, 193.2 kB. 193.2 kB 2021-06-18 13.09
19. motion nr 31-2021 - Uppföljning av Österåkers klimatanpassningsplan.pdf Pdf, 614.2 kB. 614.2 kB 2021-06-21 09.18
19. motion nr 32-2021 - Delningsboende för unga vuxna.pdf Pdf, 484 kB. 484 kB 2021-06-21 09.18
19. interpellation nr 8-2021.pdf Pdf, 372.4 kB. 372.4 kB 2021-06-18 13.10
20. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 14-2021.pdf Pdf, 120.1 kB. 120.1 kB 2021-06-11 16.39
20. Medborgarförslag nr 14-2021.pdf Pdf, 676.9 kB. 676.9 kB 2021-06-11 16.39
KF Protokoll 2021-06-21 §§ 51-522.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2021-06-29 15.01

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 21 juni 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021