Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

13 juni klockan 15.30 OBS! Sammanträdestiden

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Korrigerad Kallelse, KS 2016-06-13.pdf 222 kB 2016-06-07 14.19
Kallelse, KS 2016-06-13.pdf 204.7 kB 2016-06-03 09.30
3. Tjut - Exploateringsavtal för Brännbackens arbetsområde.pdf 98.3 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga. Exploateringsavtal Brännbackens arbetsområde.pdf 998.4 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga A (till exploateringsavtalet) - Planeringsavtal Brännbackens arbetsområde.pdf 371.4 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga C (till exploateringsavtalet) - Gräns för exploateringsområdet.pdf 112.3 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga D (till exploateringsavtalet) - Utfartsvägar från exploateringsområdet.pdf 99.5 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga E1 (till exploateringsavtalet) - VA-plan för ledningar utanför exploateringsområdet samt VA-plan för exploateringsområdet.pdf 585.3 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga E2 (till exploateringsavtalet) - VA-plan för ledningar utanför exploateringsområdet samt VA-plan för exploateringsområdet.pdf 3.2 MB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga F (till exploateringsavtalet) - Ansökan om ledningsrätt.pdf 237.8 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga G (till exploateringsavtalet)- PM Dagvatten.pdf 4 MB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga H (till exploateringsavtalet) - Plan- och bygglovtaxa.pdf 139.7 kB 2016-06-02 16.44
3. Bilaga I (till exploateringsavtalet) - Avtal mellan Kommunen och Trafikverket.pdf 323.9 kB 2016-06-02 16.44
3. Tillägg till Bilaga I (till exploateringsavtalet).pdf 367.4 kB 2016-06-02 16.44
4. Tjut - Antagande av detaljplan för Brännbackens arbetsområde.pdf 141.7 kB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 4.1 MB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 7.2 MB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 175 kB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 142 kB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 5. Särskilt utlåtande.pdf 84.6 kB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 6. Granskningsutlåtande 2.pdf 128 kB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 7. Trafik-PM.pdf 1.4 MB 2016-06-02 16.44
4. Bilaga 8. PM Behov av Brännbackens verksamhetsområde.pdf 79.6 kB 2016-06-02 16.44
4. Plankarta och illustration A3 - Brännbackens område.pdf 2.9 MB 2016-06-02 16.44
5. Tjut - Avsiktsförklaring Brännbackens arbetsområde.pdf 355.8 kB 2016-06-02 16.44
5. Bilaga 1. Avsiktsförklaring Brännbacken 2016-05-18.pdf 77.3 kB 2016-06-02 16.44
5. Bilaga 2. Aktieöverlåtelseavtal BRÅAB 2016-05-18.pdf 89.3 kB 2016-06-02 16.44
5. Bilaga 3. Aktieöverlåtelseavtal ÖÅVC 2016-05-18.pdf 92.3 kB 2016-06-02 16.44
5. Bilaga 3.1 till avsiktsförklaring mark till Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2016-06-02 16.44
5. Bilaga 11 till Aktieöverlåtelseavtal om ÖÅVC.pdf 436.2 kB 2016-06-02 16.44
6. Rev tjut - Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1.pdf 139.9 kB 2016-06-02 16.44
6. Bilaga 1 - Samlingsfil 2016-05-23.pdf 3.5 MB 2016-06-02 16.44
6. Bilaga 2 - Samrådsredogörelse 2, 2013-07-01.pdf 41.2 kB 2016-06-02 16.44
6. Bilaga 3 - Utlåtande, 2016-05-23.pdf 57.4 kB 2016-06-02 16.44
6. Plankarta och illustration A3-karta del 1_sida 1 - Björnhammarvarvet.pdf 348.2 kB 2016-06-02 16.44
6. Plankarta och illustration A3-karta del 1_sida 2 - Björnhammarvarvet.pdf 1007.9 kB 2016-06-02 16.44
6. Illustrationskarta A3 - Rev. 2016-05-23.pdf 338.1 kB 2016-06-02 16.44
7. Tjut - Yttrande över AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - bedriva järnvägstrafik på Roslagsbanan.pdf 503.8 kB 2016-06-02 16.44
7. Bilaga. Remiss 2016-04-20 från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.pdf 293.5 kB 2016-06-02 16.44
8. Tjut - Beställning av Armada Fastighets AB för uppförande av Multihall.pdf 479.9 kB 2016-06-02 16.44
9. Utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2016.pdf 90.7 kB 2016-06-08 11.13
10. Tjut - Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna i syfte att se över konkurrensneutraliteten inom insatsen personlig assistans samt även kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare.pdf 1.6 MB 2016-06-07 14.22
11. Tjut - Svar på produktionsstyrelsens avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetsuppföljning inom hemtjänsten.pdf 2 MB 2016-06-07 14.19
Protokoll, KS 2016-06-13.pdf 5.7 MB 2016-06-14 10.50

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 13 juni 2016
Senast uppdaterad:
fredag 3 juni 2016