Österåkers kommuns logotype

Tid för inspektion av enskilda avlopp

En sjö i skymning.

Att förhindra övergödning av sjöar och hav är en av anledningarna till inspektionerna.

Under våren och framåt inspekterar Österåkers kommun enskilda avlopp.

Syftet med inspektionerna är att minska risken för att enskilda brunnar förorenas, minska risken för smittspridning och minska övergödningen i sjöar och hav. Fokus ligger därför på fastigheter med vattentoalett samt på dem som är permanentbebodda.

Fritidsbebodda fastigheter med torr toalett eller med sluten tank kommer inte att ingå i tillsynen.

Här hittar du mer information om avlopp.

Publicerad:
Senast uppdaterad: