Österåkers kommuns logotype

Nyhetsarkiv

 • Österåker får en digital tvilling

  Österåkers kommun utvecklar en digital tvilling – en digital kopia av vår kommun. En första version finns nu färdig att utforska. Den digitala tvillingen kan bl...
 • Spara på dricksvattnet

  Just nu är förbrukningen av dricksvatten hög här i Österåker och kringliggande kommuner. Du som har kommunalt dricksvatten bör spara på kranvattnet när du kan.
 • Hög risk för brand i skog och mark

  Just nu är risken för gräsbränder stor. Brandrisken gäller gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna. Det råder också stor risk för skogsbrand.
 • Tänk på det här när du ska fylla poolen

  Våren är här och många börjar fylla poolen och vattnar mer i trädgården. Använd vårt gemensamma vatten smart. Här får du några tips!
 • Fågelholkar för ökad biologisk mångfald

  På bilden spanar vi efter hyresgäster i några av de många fågelholkar som vi sätter upp runt om i kommunen. Dessa sätter vi upp för att gynna den biologiska mån...
 • Fem vanliga myter om biltvätt

  Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Det är inte en myt. Men det finns många myter om hur du bör tvätta bilen. Här reder vi...
 • Vardagshjältar håller Österråker rent

  Just nu pågår Skräpplockardagarna och vi vill uppmärksamma de 30 förskolor och skolor i Österåker som deltar. Nedskräpning är ett stort samhällsproblem. Att plo...
 • Upptäcktsfärd i vikingarnas Österåker

  Ibland gör våra GIS-ingenjörer kartor med intressanta data de har hittat. Upptäck vikingarnas Österåker med vår nya karta.
 • Akta groddjuren!

  Varje år vandrar tusentals groddjur från sina övervintringsplatser till vattensamlingar där de leker. Risken är stor att de blir överkörda på vägen till sitt må...
 • Samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter

  Roslagsvatten har presenterat ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Från och med 4 mars till och med den 29 mars hålls ett samråd kring förslaget för att få...
 • Flygplan inspekterar fjärrvärmenätet nattetid

  För kännedom kommer Eon att nattetid genomföra flygbaserad läcksökning av sitt fjärrvärmenät i nordöstra och nordvästra Stockholms län. Läcksökningen görs genom...
 • Varg i Österåker?

  Just nu är det många som hör av sig till oss och kommunens viltvårdare med frågor om varg. Det finns ingen anleding till oro.
 • Låt matresterna få nytt liv!

  Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet. När du sorterar dina matrester, som innehåller näring och energi, är du med och skapar...
 • Julgranen vid 276:an nedsågad

  Under natten till fredagen har den julpyntade granen vid Lidl och 276:an sågats ned. Händelsen är polisanmäld och granen forslas bort för att inte utgöra en tra...
 • Det här gäller om du vill använda fyrverkerier

  Det finns regler för hur du får använda dig av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Under nyårsfafton får du använda fyrverkerier enbart mellan klockan 23...
 • Dags att se över översiktsplanen för Österåker

  Mycket har hänt sedan översiktsplanen för Österåkers kommun antogs av kommunfullmäktige 2018, både i Österåker och i omvärlden. Hur påverkar det kommunen? Och v...
 • Så ska Österåker växa hållbart

  Österåker ska utvecklas till en attraktiv, levande och modern skärgårdskommun. Tillväxten behöver ske hållbart och med hänsyn till klimatförändringar, samtidigt...
 • Trafiktema när Skolvägens lekplats rustas upp

  Lekplatsen vid Skolvägen kommer att genomgå en spännande renovering med ett ny fokus på ett trafiktema. Planen är att denna lekplats ska vara färdigställd i dec...
 • Här växer nya Kråkbergsparken fram

  I november 2023 står en ny aktivitetspark klar på Norrgårdshöjden. Det blir ett stort antal lekupplevelser som letar sig in i det intilliggande naturområdet som...
 • Provfiske vid slussen under hösten

  Under oktober och november pågår provfiske i Åkers Kanal där Österåskers Sportfiskeklubb hjälper kommunen med kontroll av den nya fiskvandringsvägen vid slussen...
 • Stor minskning av hushållsavfall i Österåker

  Enligt Avfall Sveriges senaste statistik minskar den totala mängden hushållsavfall i Sverige. För Österåker är minskningen mycket stor och det placerar oss på p...
 • Nya e-tjänster för smidigare bygglovsansökan

  Nu kan du som vill bygga nytt, ändra eller riva, ansöka om bygglov eller andra byggärenden via kommunens nya e-tjänster. Med e-tjänsterna kan du också följa byg...
 • Missfärgat vatten i vattendrag och sjöar

  Har du sett att diken kan ha en orangebrun färg och som en oljehinna? Vad är det för något? Vanligen är det ett naturfenomenet som kallas surstöt. Det är negati...
 • Håll Österåker rent från skräp

  Har du också sett engångsmuggar, fimpar och plastpåsar ligga och skräpa på marken? Skräpet finns överallt omkring oss, och fastän det är olagligt att skräpa ner...
 • Så jobbar vi med hållbarhetsmålen

  Österåkers kommun har tagit fram ett så kallat hållbarhetsramverk för att arbeta för en långsiktig hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för m...
 • Ett renare Österåker och ett rikare föreningsliv

  Under lördagen den 13 maj samlades 153 ungdomar för att tillsammans städa nio platser i Österåker: Runö, Berga, Hacksta, Åkersberga IP, Margeretlund, Tråsättra,...
 • Smart vattenanvändning för pool och trädgård

  Sommaren är snart på väg och många vattnar i trädgården eller fyller upp sina pooler. Vid varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med k...
 • Tillsammans minskar vi Österåkers klimatavtryck

  Klimatförändringar påverkar oss alla och vi måste samarbeta för en hållbar framtid. Med gemensamma krafter kan vi alla bidra till att begränsa Österåkers klimat...
 • Startskott för ny stadsdel i Österåker

  Den första detaljplanen för utvecklingen av den nya stadsdelen Åkers Runö i Österåker har nu vunnit laga kraft. I samband med det blir också ett avtal mellan de...
 • Plats för ny simhall

  Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag till plats för en ny simhall - bredvid Österåkers multiarena.