Österåkers kommuns logotype

Flygfotografering över Österåkers kommun under maj 2024

Flygsignal målad

På olika platser runt om i kommunen markerar vi flygsignaler som används vid flygningen.

En flygsignal är en målad vit kvadrat med svart kant antingen målad direkt på marken eller som en målad stenplatta.

Vi är tacksamma om dessa inte täcks över eller rubbas under tiden som vi flyger.

Av flygbilderna skapar vi ortofoton, som är geometriskt korrigerade flygbilder, som sätts ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken.

Geodataenheten i Österåkers kommun använder bilderna för uppdatering av kommunens kartdatabas Öppnas i nytt fönster.. Bilderna används vid samhällsplanering, projektering, som bakgrund till annan information och i våra GIS-system.

Målning flygtavla
Publicerad:
Senast uppdaterad: