Österåkers kommuns logotype

Skyltning om afrikansk svinpest på allmänna platser

Ett vildsvin står i skogen.

Vildsvin.

Fall av afrikansk svinpest hos vildsvin har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län. Stockholms län är inte drabbat i nuläget. I Österåker har informationsskyltar satts upp på vissa allmänna platser med rekommendationer att inte slänga mat i naturen för att minska smittspridning.

Ett område i Västmanlands län är avspärrat efter att virussjukdomen afrikansk svinpest påvisats i döda vildsvin. Inget fall har rapporterats i Stockholms län. Länsstyrelsen arbetar nu tillsammans med andra myndigheter för att stoppa spridningen, även allmänheten kan bidra.

Viktigt att tänka på

Det har inte konstaterats någon smitta i Stockholms län. Men det finns saker vi kan göra i nuläget som förebygger att smitta sprids. Om du vistas i den smittade zonen finns det regler som du ska följa för att hindra smittspridning. Men även du som rör dig utanför zonen kan bidra till minskad smittspridning genom att:

  • inte lämna eller slänga mat i naturen.
  • rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt om du ser döda vildsvin när du är ute i skogen.

Informationsskyltar i Österåker

Varningsskyltar , 958.8 kB, öppnas i nytt fönster. med budskap att inte slänga mat i naturen, har satts upp på allmänna platser, som vid lekparker, badplatser, parker med grillplatser och friluftsanläggningar.

Avfall och soptunnor

Vildsvinen kommer oftast in på tomtmark för att leta mat. Om alla fastigheter och föreningar hjälps åt att minska ätbart sopavfall kommer intresset att söka mat att avta. Tänk på att vildsvinen kan välta soptunnan.

Hantering av matavfall i Österåker

Roslagsvatten har inga anläggningar där matavfall eller restavfall hanteras. Denna typ av avfall körs till och lastas om på SÖRABs anläggning i Hagby för vidaretransport till rötningsanläggning och förbränningsanläggning. På SÖRABs anläggning lastas materialet direkt upp i containrar och är oåtkomligt för vildsvin.

Relaterad information

Frågor och svar om afrikansk svinpest. Information till allmänhet, djurägare, jägare och fler. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om svinpest och sophämtning, Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med kommunens viltvårdare Öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: