Österåkers kommuns logotype

Problem med vildsvin?

En flock vildsvin

Just nu får vi många frågor och synpunkter om vildsvin och särskilt om de djur som rör sig i kring Margretelund, Trastsjöskogen och Valsjöskogen. Här har vi samlat information och råd till dig som behöver hjälp med just vildsvin.

Kommunens viltvårdare har en god uppfattning av vildsvinsbeståndet som rör sig i kommunens tätbebyggda områden. Men tveka inte att höra av er om ni är oroliga och har besvär i ert område.

Vildsvinen kommer oftast in på tomtmark för att leta mat. Har du påhälsningar av vildsvin bör du spänna fast sopkärlen mellan tömningarna. Om alla fastighetsägare och föreningar hjälps åt att minska ätbart avfall kommer intresset att söka mat i området att avta.

Arbetet mot vildsvin i tätorten

Österåkers kommuns bedriver viltförvaltning på den mark som kommunen äger, det vill säga framförallt i och nära tätorten Åkersberga. Kommunen har viltvårdare som arbetar på uppdrag av kommunen med att hantera viltfrågor på kommunens mark. Målet är både att minska risken för viltolyckor, och påverkan på bebyggelse och anläggningar och att begränsa vildsvinens närvaro i tätorten. Det görs på olika sätt, exempelvis genom att störa vildsvinen, röja bort växtlighet där vildsvinen trivs, men också genom jakt när så är möjligt.

Vill man skydda sin tomt från vildsvin så är rekommendationen att sätta upp ett nätstängsel av till exempel Gunnebotyp, med en höjd på cirka 90 cm. Trästaket kan vildsvinen i värsta fall trycka undan med nosen, så nätstängsel är att föredra. Vildsvin hoppar ogärna. Det finns även elstängsel som bland annat golfbanor använder sig av. Dessa är dock inte att rekommendera för trädgårdar i tättbebyggt område som angränsar till andra fastigheter, vägar och gång- cykelvägar där det rör sig både barn och tamdjur.

Den som har jakträtten råder över jakten

Österåkers kommun har ett begränsat inflytande över hur jakt ska bedrivas på mark som kommunen inte äger, vilket är fallet med exempelvis Ljusterö. Det beror på att det enbart är den som innehar jakträtten på en viss mark som har rätt att jaga där. Jakträttsinnehavaren, ofta markägaren, avgör till exempel om och i så fall hur jakt på vildsvin ska ske på sin mark.

Kommunens viltvårdare kan hjälpa till att svara på frågor från allmänheten. I vissa fall kan de också efter överenskommelse hjälpa till med insatser mot exempelvis vildsvin eller grävling på mark som ägs av någon annan än kommunen. För sådana insatser på annans mark tas en avgift ut. Skabbräv bekostar dock kommunen.

Gå ihop med grannar när du behöver hjälp

Lennart Öberg, en av de viltvårdare som arbetar på uppdrag av kommunen med att hantera viltfrågor, vill passa på att skicka med ett råd till dig som behöver hjälp med just vildsvin

– Tänk större än din egen tomt. Vildsvin rör sig över stora områden, så gå ihop i samfälligheten, föreningen eller med flera markägare innan du kontaktar oss viltvårdare. Annars flyttar bara problemet, säger Lennart Öberg.

Liksom flera av viltvårdarna som arbetar på uppdrag av kommunen jobbar Lennart Öberg även på uppdrag åt Polisen med eftersök i samband med trafikolyckor.

– Jag är ute och jobbar i princip varje kväll, konstaterar han.

Kontakt och mer information

Se länken nedan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: