Österåkers kommuns logotype

Österåker är bäst i Stockholms län på avfallshantering

Bilden visar en kvinna som källsorterar på en miljöstation utomhus.

Det är med stor glädje som vi kan berätta att Österåker är rankad som nummer ett i Stockholms län gällande avfallshantering. Det är en rejäl höjning i placering för oss både i länet och Sverige, vilket visar att vårt hållbarhetsarbete ger resultat.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. De stöttar Sveriges kommuner bland annat i ansvaret för avfallshantering. Deras ranking över bästa avfallskommun 2022 är nu klar och vi gratulerar Östra Göinge som tog hem förstaplatsen.

Österåker tog dock hem första placeringen i Stockholms län och ligger på plats 27 i Sverige. En rejäl klättring sedan 2021 då vi rangordnades som nummer 25 i Stockholms län och 183 i Sverige.

Vi är mycket stolta över de fina placeringarna! Vi fortsätter fokuserat och målinriktat med att utveckla ett hållbart samhälle i Österåker, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

Roslagsvatten utvecklar avfallsverksamheten

Roslagsvatten är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Österåkers kommun. Deras uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling.

– Österåkersborna har blivit bättre på att sortera sitt avfall både hemma men också på återvinningscentralen. Utöver det har vårt arbete med att utveckla avfallsverksamheten till att bli en av landets fem bästa avfallskommuner börjat ge resultat. Vi har blivit bättre i alla kategorier som vi mäts i som avfallsmängder, avfallsförebyggande, återvinning, miljöeffekter och kundnöjdhet, säger Peter Nyström, avdelningschef för avfall på Roslagsvatten.

Roslagsvatten hämtar dessutom allt rest- och matavfall med fossilfria drivmedel.

– Det finns mer att göra och vi på Roslagsvatten fortsätter vår utveckling med förhoppning att det ger resultat och att det blir ännu bättre även i rankingen i landet nästa år, säger Peter Nyström.

Hållbarhet är ett prioriterat mål

Österåkers kommun arbetar aktivt med hållbarhet, som är ett av våra prioriterade mål. Flera strategier ligger till grund för genomförandet för att nå målen. Ett exempel är vår avfallsplan som sträcker sig till 2030, i den ligger ett stort fokus på avfallsminimering, minskat matsvinn och att öka återvinning och återbruk. Även i vårt miljö- och klimatprogram för 2030 pekar vi ut avfallshanteringen som en viktig framgångsfaktor.

– Hållbarhet är ett brett arbetsområde som i mångt och mycket handlar om att öka kunskapen och skapa goda förutsättningar för de som lever och verkar inom kommunen. Kul att det se att arbetet går åt önskvärd riktning, säger Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg.

Mer om statistiken

Underlaget har hämtats från Avfall Sverige och statistiken avser 2022. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 17 nyckeltal inom fem områden; Avfallsmängder, Förebyggande, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.

Publicerad:
Senast uppdaterad: