Österåkers kommuns logotype

Resultat från de arkeologiska utgrävningarna i Biskopstuna

Två damer sittandes bakom ett svart bord ler in i kameran.

Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland.

Arkeologerna sammanfattar fem års utgrävningar vid den medeltida borgruinen Biskopstuna i Österskär.

Arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland från Arkeologerna, har sedan 2018 gjort utgrävningar runt Biskopstuna borgruin. Största fokus har legat på området omkring borgen där inga tidigare undersökningar gjorts. Det har inneburit att vår syn på Biskopstuna, både i betydelse och hur stort området var, har ändrats.

  • Biskopstuna var enbart synonymt med borgen - stenhuset.

Nu

  • Biskopstuna är en rik borgmiljö med människor, byggnader och djur. Och ett försvarsverk vid stenhuset.

En borg från 1200-talet

Det togs sju prover för kol14-datering och sex av dem hamnar inom spannet sent 1200-tal till 1300-1400-talet. Det stärker arkeologernas uppfattning om att borgen och omliggande strukturer kom till just på sent 1200-tal.

Det första omnämnandet i skrift av Biskopstuna borg sker i ett bevarat brev från 1298.

Foto: Elisabeth Ohlson

En rik borgmiljö

Under årens lopp har man upptäckt resterna av ett flertal byggnader runt borgen. I andra borgområden i landet finns lämningar efter stallar, bostadshus, matlagningsstugor och nu finns belägg för att Biskopstuna borg var omgärdad av liknande byggnader.

Dessutom kan det konstateras att norra sidan, där entrén till borgen ursprungligen fanns var skyddad av en borgmur. Nordväst om borgen finns istället rester av en träpalissad, det vill säga träpålar som slagits ned i jorden likt ett bastant staket.

Strider vid borgen

Det finns belägg för åtminstone två tillfällen då strider utkämpats vid borgen. Sten Sture den äldre och Sten Sture den yngre har båda attackerat Biskopstuna. Nu har man funnit armborstpilar som fallit riktade mot borgen. De pilar som försvararna eventuellt avfyrat bör finnas på en radie av flera hundra meter ut från borgen. Så långt ut har utgrävningarna inte nått.

Det kommer att publiceras en arkeologisk rapport om utgrävningarna under de här fem åren.

Publicerad:
Senast uppdaterad: