Österåkers kommuns logotype

Buss, tåg och båt

Bild på Roslagsbanan

Trafikförvaltningen i Region Stockholm (SL) ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Österåkers kommun har en kontinuerlig dialog med Trafikförvaltningen om behovet av utveckling och förändringar inom kollektivtrafiken i kommunen.

Roslagsbanan

Roslagsbanan trafikerar sträckan Österskärs station till Stockholms östra/Tekniska högskolan. Vid Stockholms östra/Tekniska Högskolan går det att byta till tunnelbanans röda linje mot T-centralen/Stockholms central.

Inom Österåker finns sex stationer på Roslagsbanan: Österskär, Tunagård, Åkersberga, Åkers Runö, Täljö och Rydbo. Tågen går i högtrafik sex gånger i timmen, övriga tider mellan två till fyra gånger i timmen. Vissa tåg är snabbtåg och stannar enbart i Österskär, Tunagård och Åkersberga. Under sommartidtabellen är trafiken något glesare.

Viktiga bytespunkter och målpunkter längs Roslagsbanan är:

  • Stockholms Östra/Tekniska högskolan – byte till tunnelbanans röda linje och innerstadsbussar
  • Universitetet
  • Mörby – ca 10 minuters promenad till Danderyds sjukhus. Byte till stombussar mot Solna – Bromma – Ekerö och Kista – Jakobsberg.
  • Roslags Näsby – byte till Roslagsbanans Kårstalinje mot bland annat Vallentuna
  • Täby Centrum – byte till lokala bussar och buss till Upplands Väsby
  • Arninge – byte till buss mot Kista, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm och Upplands Väsby.
  • Åkersberga – byte till lokala bussar i Åkersberga och bussar mot Ljusterö och Norrtälje.

Busstrafik

Vid Åkersberga station finns anslutande bussar till olika delar inom Åkersberga, mot Ljusterö och områdena norr om Åkersberga. Vardagar finns busslinje mellan Åkersberga och Kista som kör via Stava och Norrortsleden. I högtrafik går flera busslinjer mellan de olika delar av Åkersberga till Danderyds sjukhus eller Tekniska högskolan. Vissa delar av kommunen trafikeras av buss mellan Åkersberga, Svinninge och Kulla vägskäl där byte kan ske till stombuss mot Danderyds sjukhus, Tekniska högskolan och Vaxholm. Nattrafiken utgörs av två busslinjer som utgår från tunnelbanan vid Danderyds sjukhus.

Närtrafik

Närtrafiken är ett alternativ till traditionell färdtjänst. Den är anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla är välkomna att åka med. Linje 968 trafikerar sträckorna Lillbrostigen – Alceahuset – Slussvägen. Bussen är ett bekvämt sätt att kunna ta sig till servicehuset, Åkersberga centrum, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken. Närtrafiken har utvecklats med en nysträckning och har även ny tidtabell.

Båttrafik

Skärgården trafikeras med båtar från Waxholmsbolaget, som är en del av Region Stockholms trafikförvaltning. Båtarna utgår från Strömkajen i Stockholm, Vaxholm, Åsättra brygga på Ljusterö och Boda på Värmdö.

Ljusteröfärjan

Ljusteröfärjan körs av Trafikverkets färjerederi och är inte en del av Waxholmsbolagets trafik. Resan är kostnadsfri eftersom det är en del av statlig väg.

Skolbuss

Som komplement till SL-trafiken kör kommunen skolbussar för elever i kommunala grundskolor där den ordinarie kollektivtrafiken inte är tillräcklig för elevernas resor till och från skolan. För att eleverna ska få resa med skolbussarna måste särskild ansökan göras.

Skolskjutsinformation

Framtida utveckling

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärks Roslagsbanans kapacitet. Nya tåg är under leverans vilket gör att antalet avgångar kan öka och fler avgångar köras med långa tåg. Tanken är att inom några år ska trafiken utökas från 6 till 8 tåg per timme till Åkersberga i högtrafik.

Med Arninge station, som öppnat i december 2021, skapades en bytespunkt som knyter samman kollektivtrafiken mellan kommunerna i nordöstra delen av länet på ett bättre sätt.

Österåkers kommun är tillsammans med bland annat Täby och Vallentuna med i Sverigeförhandlingen, som innebär att Roslagsbanan efter Universitet dras om i tunnel till Odenplan och T-centralen. Genom detta nås pendeltåg, fjärrtåg, tunnelbanans gröna och blå linje utan att behöva resa med tunnelbanans röda linje. Projektet väntas klart under 2030-talet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: