Österåkers kommuns logotype

Svara på Cyklistvelometern 2024 om cykling i Österåker

Nyasfalterad cykelväg med symboler för cykling på.

Cykelväg i Österåker.

Genom Cyklistvelometern kan du vara med och tycka till om förutsättningarna för att cykla i Österåker. Enkäten är öppen under perioden 1 juni–31 augusti.

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun.

Enkäten är till för alla kommuninvånare som cyklar, såväl för dig som cyklar dagligen som då och då. Tipsa gärna om att enkäten finns att besvara!

Ju fler som svarar, desto bättre

Svarar tillräckligt många på enkäten, minst 50 personer i Österåker, får kommunen en rapport om vad som är bra och vad som kan förbättras.

Ju fler som svarar, desto bättre allmän bild får vi av de behov du som cyklist ser. Som kommun har vi rådighet över de vägar och den mark som kommunen hanterar. Däremot för vi en löpande dialog med andra aktörer och har med oss av svaren både i vårt långsiktiga arbete och i vårt kortsiktiga arbete.


Obs! Du hittar Österåker under bokstaven O i listan över kommuner i enkäten.

Stort tack för ditt bidrag.

Publicerad:
Senast uppdaterad: