Österåkers kommuns logotype

Klipp häcken – rädda liv

Bild som visar grönskande natur

Det växer så det knakar i naturen just nu. Som fastighetsägare är du ansvarig för att säkerställa trafiksäkerheten vid din fastighet. I det ansvaret ingår att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten.

Som fastighetsägare ska du se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Nu är det många barn och unga som går och cykla till sina skolor och fritidsaktiviteter. Som fastighetsägare är ditt ansvar stort för att säkerställa trafiksäkerheten. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det i värsta fall innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig. Se på din tomt utifrån som att du vore ett barn eller en cyklist så att du får en tydligare bild av vad du behöver åtgärda.

Som hjälp finns sidorna som beskriver vad som gäller för häckar och buskage.

Publicerad:
Senast uppdaterad: