Österåkers kommuns logotype

Den snörika vintern innebär ökade kostnader

Bilden föreställer ett vinterlandskap med en plogad väg i mitten.

Vintern 2023/2024 har varit ovanligt snörik.

Rekordvintern har ställt till det på flera sätt. Vinterväghållningen har varit extra krävande och nu påverkas Österåkers ekonomi. Det mesta tyder på att budgeten kommer att överskridas.

Det är nog ingen som missat att det har varit en ovanligt snörik vinter. Redan i november kom den första snön och vi vet ännu inte om det är över än.

Snöröjningen har fått arbeta för högtryck i Österåker och den digra nederbörden får ekonomiska återverkningar. Det mesta tyder på att budgeten för vinterväghållningen kommer att överskridas.

Det omväxlande vädret med digert snöfall, sträng kyla och plusgrader har gjort det extra besvärligt och kostsamt.

– Kombinationen av sträng kyla och plusgrader påverkar vägarna och det uppstår tjälskador som måste repareras. När det kommer så mycket snö måste vi dessutom sanda mer vilket också driver upp kostnaderna, säger Per-Olof Kroon, biträdande samhällsbyggnadsdirektör.

I flera avseenden har vi haft den sämsta tänkbara vintern.

– Det kom mycket snö tidigt, annars brukar det dröja till Lucia och i slutet av januari är det över. Men nu har det fortsatt in i februari och all extra sandning som vi tvingats till är även det kostnadsdrivande, säger Per-Olof Kroon.

Flera faktorer påverkar kostnaderna

Österåkers infrastruktur utvecklas hela tiden, nya vägar tillkommer, vägar breddas och extra belysning sätts upp. Det växande vägnätet i kombination med den snörika vintern driver upp kostnaderna.

– Vi investerar för över 100 miljoner kronor per år i gator och parker. Varje ny kvadratmeter asfalterad yta medför att driftkostnader ökar och varje ny stolpe ökar elförbrukningen, sedan tillkommer snöröjningen, säger Christer Armstrand, som är controller i Österåkers kommun.

Vinterväghållning ingår tillsammans med övrig skötsel av gator och parker i ett entreprenadkontrakt som förnyades våren 2023. Priserna har gått upp kraftigt till följd av den allmänna inflationen, ökade kostnader för transporter och råvaror.

Att prognostisera vintervädret är inte möjligt, den preliminära budgeten sätts i juni varje år och vintern går inte att förutse. De milda vintrarna som vi har haft i många år tycks vara ett minne blott.

– Vinterväghållningen påverkar våra kostnader, redan nu ser det ut som att vi kommer gå back jämfört med budgeten. I mars kommer vi att kunna ha en skarpare prognos över utfallet, säger Christer Armstrand, som är controller i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: