Österåkers kommuns logotype

Förändringar i kollektivtrafiken

Bild på roslagsbanan som anländer på Åkersberga station. Några resenärer går på perongen.

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har beslutat om förändringar i kollektivtrafiken inför år 2024. Beslutet innebär flertalet neddragningar av utbudet av kollektivtrafik i hela regionen även för Österåkers kommun. Förändringarna börjar att gälla 11 december 2023.

Enligt Trafikförvaltningen Region Stockholm beror neddragningarna i kollektivtrafiken på ett minskat antal pendlare i regionen. Efter pandemin har antalet resenärer minskat med 20 procent. Anledningen till det förändrade resandet är att fler arbetar hemifrån samt högre kostnader för kollektivtrafiken med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

I Österåker är resandevolymerna i kollektivtrafiken högre än det regionala snittet, trots det kommer nedskärningar att ske även här. Förändringarna kommer att påverka pendlare till och från Österåker. 

Förslag på neddragningar i kollektivtrafiken i Österåker kom från Trafikförvaltningen i våras. I ett remissvar från kommunen framgår att vi är emot dessa neddragningar. Regionen har nu tagit till sig våra synpunkter, och de neddragningar som nu kommer att ske är något färre än vad som föreslogs i våras. Beslutet går inte att överklaga. Se relaterade länkar längst ner på sidan för mer information.

Synpunkter och önskemål

Kommunen jobbar kontinuerligt för att få bättre kollektivtrafik i Österåker och förmedlar våra behov och önskemål till Trafikförvaltningen regelbundet. Vi har däremot ingen beslutanderätt gällande kollektivtrafik.

Vi tar gärna emot allmänna synpunkter och önskemål om kollektivtrafiken i Österåkers kommun, men uppmanar även att skicka dessa direkt till Trafikförvaltningen Region Stockholm.

För frågor rörande själva trafikförändringen hänvisar vi direkt till Trafikförvaltningen Region Stockholm via deras kundtjänst antingen per telefon, chatt eller e-post. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tunnelbana Röda linjen

Insatståg i mellan- och kvällstrafiken (samt helger 09.00–21.30) får slutstation Tekniska Högskolan istället för Mörby centrum. De kommer även framöver till Q2 eller Q3 2024 analysera och eventuellt reducera högtrafiken också.

Roslagsbanan

Halvtimmestrafiken kvällstid kommer tidigareläggas från cirka klockan 21 idag till klockan 20 alla dagar. Sommartid kommer linjen gå från annars kvartstrafik till halvtimmestrafik under eftermiddagens högtrafik.

Buss

Linje 635

Österåkersanstalten. Bussen föreslogs tidigare att tas bort helt, men kommer nu vara kvar.

Linje 624

Danderyds sjukhus – Åkersberga station. Två avgångar färre under morgon respektive eftermiddag. Hänvisning till att linjen är parallellgående med spårtrafik och att resandet minskat efter pandemin. I remissversionen föreslog ännu färre avgångar men samtidigt ökning av linje 623 för att väga upp, men nu sker istället enbart minskning, om än mindre minskning, på linje 624.

Linje 628 och 628C

628 Danderyds Sjukhus – Margretelund och 628C Stockholm – Margretelund. Linjerna får totalt fyra färre avgångar på morgon respektive eftermiddag. Med hänvisning till parallellgående spårtrafik och förändrade resmönster efter pandemin.

Linje 612X

Nyinrättad mellan Arninge – Kista. Linjen kommer att ställas in helt. Ordinarie linje 612 behålls, men får minskat utbud under mellantrafiken. Anledningen är att distansarbete ökad och förändrade resmönster efter pandemin, och att efterfrågan på linjen därmed är låg.

Publicerad:
Senast uppdaterad: