Säkra skolvägar

Bild

Kommunen arbetar för en ökad trafiksäkerhet i Österåker och hållbara transporter för Österåkersborna. Det är kommunens ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå det. Som ett led i detta arbete kommer kommunen att prioritera att säkra skolvägarna i Österåker.

En av de vanligaste trafiksituationerna som uppkommer vid skolor sker i samband med lämning. Många vårdnadshavare väljer att lämna sitt barn med bil för att de anser att det är trafikfarligt vid skolan på morgonen. Men risken för att olyckan är framme ökar med antalet motorfordon. Här uppstår en ond cirkel.

Inventering av cykelvägar

För att minska antalet motorfordon vid lämning kommer kommunen förbättra elevernas förutsättningar att ta sig till skolan med cykel. Det sker dels genom inventering av cykelvägar som ansluter till skolområden, dels genom att identifiera sträckor längst med befintliga gång- och cykelvägar som har utvecklingsbehov.

Kommunen kommer att utreda några specifika skolor i taget. Först ut är Margretelundsskolan.

Dialog med skolor och vårdnadshavare

För att säkra skolvägarna i Österåker ytterligare kommer kommunen även föra dialog med rektorer, pedagoger och vårdnadshavare, om hur förutsättningarna att cykla till skolan kan förbättras, men även för att öka barn och ungas kunskap om trafiksäkerhet och hållbarhet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: