Nytt möter gammalt i nya Järnvägsparken

Bakom byggdamm och stök i Järnvägsparken har en helt unik ny lekplats vuxit fram. Nu står parken redo för lekglada barn och nyfikna vuxna när det äntligen är dags för invigning.

Ingen har nog missat det intensiva arbete som under ett par år har pågått i ombyggnationen av Järnvägsparken intill Åkersberga station. I samband med att stationen byggdes ut har parken getts en ny form med nytt innehåll. Här finns nya sittytor, hängmattor, en scen, promenadvägar och en mängd nya växter.

Här hittar du också en lekplats som är något helt utöver det vanliga. Lekplatsen Tuppen innehåller nämligen miniversioner av flera olika hus som en del Österåkersbor säkert kommer att känna igen från det gamla Åkersberga. I bildspelet här ovanför med foton tagna av Lekplatsbolaget och Österåkers kommun får du en förhandsvisning av lekplatsen.

Vill ge en inblick i vår historia

Österåkers kommuns landskapsarkitekt Gisela Holmgren berättar om tankarna för lekplatsen.

– Min inspiration till en historisk lekplats i centrala Åkersberga kommer från avsaknaden av gamla byggnader i centrumområdet. Jag vill att barnen som växer upp i Åkersberga, men även vuxna, får veta lite om det som tidigare har funnits här i deras hemort. Jag brukar säga att en plats utan historia är en plats utan själ, säger Gisela Holmgren.

Österåkers hembygds- och fornminnesförening, har varit en ovärderlig hjälp i att välja ut vilka byggnader som skulle finnas med.

– När järnvägen kom till Österåker 1901 fanns inte Åkersberga. Det var de stora gårdarna som behövde järnvägen för transporter till och från Stockholm. Kring stationen Åkers-Berga växte ett samhälle upp med Järnvägsparken, Janssons affär och fabriker som Ångbryggeriet. På 1930-talet började centrum växa med fler affärer och Carlssons café, även kallat ”Huldas Saloon”. Det är den historien som vi vill visa upp i Järnvägsparken, säger Sven Hugosson på hembygdsföreningen.

Lekplatsen innehåller även en mer lantlig del med en lada och ett torp, men också en u-båt och en hel del annat.

Foto av informationsskylt om ljudguiden i Järnvägsparken.

Ljudguide med qr-kod som läses av med mobilkameran.

Ljudguide berättar om husens historia

I parken finns berättelser om nio stycken utvalda platser. Berättelserna finns som ljudguider anpassade för såväl barn som vuxna. Ljudguiderna finns även här på österåker.se.

Husen och lekmiljöerna har byggts av Lekplatsbolaget, ett företag som har en lång erfarenhet av att anlägga spännande lekplatser i offentliga miljöer.

– Det här är en plats som blir lite av ett vykort att titta på för dem som står på stationen och väntar på tåget. I första hand är det ju en lekplats. Men vi vill att det ska finnas avstamp för ytterligare berättelser och historier, att platsen ska väcka nyfikenhet och att det ska finnas möjlighet till dialog mellan generationerna, säger Ivar Inkapööl på Lekplatsbolaget.

Fakta om byggnaderna i parken

Alla byggnader är omsorgsfullt inredda med en lekfull detaljrikedom med många tidstypiska detaljer. Du ser en del av dem i bildspelet på den här sidan.

Åkers kanal med ångbåten Tuppen

Åkers kanal är själva hjärtat i lekplatsen Här hittar du självklart ångbåten Tuppen, eller S/S Åkers Kanal som var det riktiga namnet på båten som trafikerade kanalen.

Janssons affär

Affären låg strax norr om stationen och drev sin verksamhet från 1901–1968, då byggnaden fick ge plats åt centrumbyggnaden Skutan i Åkersberga centrum.

Carlssons Café eller ”Huldas Saloon”

Det populära cafét låg i Åkersbergas centrum på den mark där senare bensinstationen Preem låg. När cafét öppnade 1936 blev det en samlingspunkt för det unga Åkersberga tills det stängde 1961.

Stationshuset

Stationen hette ursprungligen Åkers-Berga, en sammanställning av Berga gård i Åkers socken. Stationshuset byggdes 1901 och fanns kvar till 1943, då det ersattes av en annan stationsbyggnad. Inte heller den finns kvar idag.

Järnvägsbostäderna ”Ladan”

I en ombyggd lada i Järnvägsparken fanns kring förra sekelskiftet sex tjänstebostäder för anställda vid Roslagsbanan. De var på ett rum och kök och hade vedspis och öppen spis.

Åkersberga Ångbryggeri

Ånbryggeriet låg vid Åkers kanal alldeles vid järnvägsbron. Här tillverkades bland annat läsk och svagdricka mellan 1904 och omkring 1920.

Lantlig del

Här finns ett torp och en lada med vällingklocka, ladugårdsdjur och tidstypisk traktor.

En grön träbyggnad med skylten Åkers-Berga.

Stationshuset för Åkers-Berga som det såg ut till 1940-talet. Foto: Lekplatsbolaget.

Visionen om nya Järnvägsparken

Järnvägsparken har funnits i olika utformningar sedan i början av 1900-talet. Parken har varit det första mötet med Åkersberga för spårburna trafikanter. Den välkomnar ortens invånare hem och visar upp Åkersberga för nyanlända besökare.

Visionen för den park vi möts av idag har varit att visa upp Åkersbergas bästa sidor och där lek och parkliv samsas med historia och lokalkultur. Här kan du flanera längs med promenadstråken kantade av praktfulla perennplanteringar och många körsbärsträd. Under träden finns olika slags möbler för umgänge, fika, läsning och vila.

Perennplanteringarna längs med promenaden fungerar även som en viktig del av dagvattenhanteringen i parken. Växter som gynnar fjärilar och insekter har valts ut för parken.

En scen med tak ger tillsammans med de öppna gräsytorna möjlighet till lek och kanske uppträdanden. Flera nya cykelparkeringar har anlagts och parken blir en naturlig väg till stationen och centrum för många boende väster och söder om centrum. Järnvägsparken ska bli en plats där många vill vara, en attraktiv och säker plats att vistas på.

Publicerad:
Senast uppdaterad: