Konsten på multiarenan

Konstverk

Konstverket på Österåkers multiarena

Konstnären Peter Hagdahl har skapat konstverket Rörelse, tid och droppar (Flödesschema) som sitter på Österåkers multiarenas fasad som syns från Roslagsbanan.

Konstverket förändras över tid, dygn, årstid och via mänsklig aktivitet och är väl synligt dygnets alla timmar. Du som besöker multiarenan flera gånger kommer därför kunna uppleva konstverket på ett nytt och annorlunda sätt varje gång.

Konstnären Peter Hagdahl har utgått ifrån begreppen rörelse, förändring, delaktighet och interaktivitet i skapandet av konstverket. I processen har han involverat skolelever från Sjökarbyskolan och Solskiftesskolan samt seniorer i Åkersberga. Under tre tillfällen tog de tillsammans fram olika symboler som finns med i det färdiga konstverket.

– Min avsikt är att, genom gestaltningen, bidra till en stimulerande miljö som känns samtida och spännande för alla. Min tanke är att verket ska addera en känsla av samtid och förny­else och på så vis stärka platsens identitet. Upplevelsen ska ge en känsla av rörelse och förändring. Det mest utmärkande för vår tid är känslan av att allt rör sig och befinner sig i förändring. Detta är en egenskap jag på olika sätt gärna skulle vilja lyfta in i gestaltningen, säger Peter Hagdahl.

Läs en längre nyhet om arbetet med konsten på Österåkers multiarena

Film

I filmen kan du höra Peter Hagdahl berätta mer om konstverket!

Österåkers multiarena
Besöksadress
Näsvägen 4, Åkersberga
Öppettider
Se öppettider under fliken Besök Österåkers multiarena.
multiarenan@osteraker.se
08-540 818 50
Publicerad:
Senast uppdaterad: