Specialkost i kommunal skola

Elever som av medicinska skäl behöver anpassad mat kan få specialkost i skolrestaurangen. Då krävs intyg från sjukvårdspersonal.

Flera alternativ i det ordinarie utbudet

Österåkers kommun har som ambition att måltiderna i skolan ska passa så många som möjligt. Färre speciallösningar gör att vi kan minska matsvinnet och lägga större resurser på den ordinarie maten. Österåkers skolrestauranger erbjuder därför alltid alternativa lunchrätter, varav minst en vegetarisk rätt samt ett stort utbud av grönsaker, röror, mjukt och hårt bröd. Genom vårt stora dagliga utbud och genom dialog med matgästerna kan vi tillgodose de flesta behov.

Elever som av olika anledningar ändå inte kan äta av den ordinarie maten kan få specialkost serverad i skolrestaurangen. Specialkost erbjuds från och med den 1 januari 2018 enbart till elever som av medicinska skäl behöver anpassad mat. Intyg från sjukvårdspersonal krävs. Elever utan medicinska skäl erbjuds istället alternativ i det ordinarie utbudet. Det finns till exempel alltid minst ett vegetariskt alternativ.

Anpassade måltider av medicinska skäl

Ett exempel på specialkost är så kallade anpassade måltider. Med ett intyg från sjukvården som grund kan barn och elever som med anledning av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden erbjudas anpassade måltider. Anpassade måltider erbjuds under en begränsad tid och ska följas upp av behandlaren.

Läs om hur du ansöker om specialkost under rubriken Ansöka om specialkost längre ner på sidan.

Vegetarisk kost räknas inte som specialkost, varje dag serveras minst ett vegetariskt alternativ som alla kan välja.

Ansöka om specialkost

För att ditt barn ska få specialkost eller anpassade måltider behöver du:

Du lämnar intyg och blankett till skolan.

Om du redan har lämnat in ett medicinskt intyg från sjukvården, räcker det att du lämnar ifylld blankett till lärare eller mentor.

Blanketten ”Beställning av specialkost” ska förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från sjukvården förnyas vid behov utifrån medicinsk bedömning.

Kontakta skolan vid sjukdom och förändringar

Om ditt barn har specialkost, kontakta skolrestaurangen om:

  • ditt barn är sjukt och när barnet är tillbaka i skolan igen. Detta för att minska matsvinn och onödigt arbete. Kontakta skolrestaurangen så snart som möjligt.
  • ditt barns behov av specialkost ändras.
  • ditt barn inte längre behöver specialkost eller byter skola.

Om eleven under två veckors tid inte hämtat ut sin specialkost kommer den att dras in.

Kontakt, frågor och synpunkter

Vill du komma i kontakt med en skola? På sidan Grundskolor finns länkar till grundskolornas webbplatser. På skolornas webbplatserna finns kontaktuppgifter.

Kontakta i första hand skolrestaurangen på er skola om du har frågor eller synpunkter.

För övergripande frågor, kontakta kostchefen.

Margareta Andersson, kostchef

margareta.andersson@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: