Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Grundsärskola

Särskola är en egen skolform och finns för de elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan. Särskolan har samma läroplaner som grundskolan men har egna kursplaner, mål och betygskriterier.

Varför välja den kommunala grundsärskolan?

  • Vi har två Grundsärskolor på två av Österåkers kommunala skolor.
    Sjökarbyskolan årskurs 1-6 och Solskiftsskolan årskurs 4-9.
  • Våra båda särskolor har ett fint samarbete och utbyte av varandra.
  • På våra särskolor ges eleverna möjlighet att ta del av individuellt anpassad utbildning enskilt och i mindre grupper under ledning av professionella och engagerade lärare.
  • Vi som arbetar på särskolan designar vår undervisning så att våra elever får gott om tid för sitt lärande och målen sätts efter elevernas egna förutsättningar.

Besök skolornas webbplatser för mer information.

Publicerad:
Senast uppdaterad: