Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsovården kallas EMI, elevhälsans medicinska insatser och ingår i den samlade elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Alla kommunala skolor har en skolsköterska och skolläkare knuten till sig.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive kommunal skolas webbplats.

Till skolsköterskan kan elever och vårdnadshavare vända sig med frågor om elevens hälsa. Sköterskan erbjuder hälsobesök, vaccinationer och har en öppen mottagning, där elever kan få enklare sjukvård om någon till exempel gjort illa sig på rasten.

Skolsköterskan, och vid behov skolläkaren, kan identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Skolläkaren har regelbundet mottagning på skolorna för elever med skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar rörande utvecklingen. Tidsbeställning gör du genom skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insatser, EMI

Vid skolstart tar EMI över ansvaret att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Tystnadsplikt

Liksom all hälso- och sjukvårdspersonal har alla som arbetar inom EMI tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt vid oro eller misstanke om att ett barn far illa.

Förebyggande hälsovård

EMI erbjuder individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vid behov erbjuds tid hos skolläkaren. Vaccinationer erbjuds enligt det allmänna svenska vaccinationsprogrammet.

Hälsobesök och vaccinationer

EMI arbetar också med:

  • Hälsorådgivning.
  • Enklare sjukvårdsinsatser.
  • Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård.
  • Besök hos skolläkare.
  • Att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv.
  • Att bidra med en medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet.

Dokumentation från hälsobesök och vaccinationer sker i journalsystemet Prorenata. Läs mer om Prorenata här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor

Om du har funderingar kring ditt barns hälsa kontaktar du skolsköterskan. Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive kommunal skolas webbplats. I fall ditt barn blir sjukt eller skadar sig ska du kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Hälsouppgifter från vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för hälsobesöket. Det är också viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan stämmer därför av med pedagogen om hur den första tiden på skolan har varit. Vid hälsobesöket undersöks barnets längd- och viktutveckling, syn och hörsel.

I årskurs 2 erbjuds elever ett trivselbesök med kontroll av längd- och viktutveckling.

Det erbjuds också vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund dos 2.

I årskurs 4 erbjuds ett hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling samt rygg. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Enkäten tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och elev inför besöket ligger till grund för samtalet.

I årskurs 5 erbjuds vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.

I årskurs 6 erbjuds elever ett trivselbesök med kontroll av rygg, längd- och viktutveckling.

I årskurs 8 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling samt rygg. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta erbjuds.

I gymnasiets årskurs 1 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet.

EMI erbjuder hälsosamtal för nyanlända elever och en allmän hälsoundersökning. Kompletterande vaccinationer erbjuds vid behov.

Är du nyinflyttad är det viktigt att att EMI får in information om eventuella sjukdomar, funktionshinder eller annat som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningen. Vi vill också veta hur ditt barn mår eller om ni behöver stöd och hjälp i något avseende.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.