Kurator och psykolog

Alla skolor har en skolkurator och skolpsykolog knuten till sig.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive kommunal skolas webbplats.

Skolkurator

Skolkuratorn har som uppdrag att se eleven i hela sitt sociala sammanhang, både i skolmiljön, på fritiden samt i hemmet. Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta förebyggande och främjande, också genom att vara en del av undervisningen kring begrepp som bland annat normer, genus, samtycke, vänskap, identitet och allas lika värde.

De genomför stödsamtal med elever och har kontakt med vårdnadshavare och andra myndigheter. Kuratorn informerar även om det stöd elever och vårdnadshavare kan erbjudas utanför skolan.

Skolpsykolog

Skolpsykologen finns på skolan för att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Psykologen arbetar främst med stöd och konsultation till pedagogisk personal. Vid behov gör psykologen utredningar på individnivå, exempelvis för att bedöma om det finns en intellektuell funktionsnedsättning. Psykologen för också dialog med vårdnadshavare om vårdinsatser utanför skolan är nödvändiga.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.