Musik

Bild

Musikprofilen ger dig goda möjligheter att ägna dig åt och utveckla ditt musikintresse.

Kurserna startar redan år 1, så du väljer profilen redan när du söker till oss. Du bör vara musikintresserad och ha en viss musikalisk fallenhet för att vara lämpad för profilen.

Inom musikprofilen kommer du att skaffa dig nödvändiga musikaliska grundkunskaper för att sedan kunna jobba mer självständigt. Du kommer att studera Musikteori, Gehörsträning, Körsång, Lyssning/Analys och Gruppspel. Du kommer även att delta i konserter. Du deltar i smågrupper som jobbar med musik från olika genrer som sedan framförs inför publik. Du jobbar även med den musik du själv väljer och framför den sedan för publik eller spelar in i studio. Kurserna som ingår är Ensemble 1 och 2.

I kursen Ensemble 1 ingår bland annat:

 • Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom.
 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
 • Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp, repetitionsmetodik.
 • Instrument och deras karaktär och grundläggande egenskaper.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i  samarbete med andra.
 • Grundläggande arbetsmiljöaspekter på musicerande — hörselvård, ergonomi och elsäkerhet.

I kursen Ensemble 2 ingår bland annat:

 • Instrumentalt eller vokalt ensemblemusicerande i gehörsbaserad eller noterad musik i en eller flera valda genrer.
 • Rytm, melodi, harmonik och form.
 • Personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 • Fördjupad kunskap om stildrag och repertoar inom valda ensembleformer och genrer.
 • Grundläggande improvisation inom valda ensembleformer och genrer.
 • Fördjupad instudering, enskilt och i grupp, och repetitionsarbete samt metoder för detta. Grundläggande ensembleledning.
 • Fördjupad musikalisk värdering, tolkning och gestaltning samt musikalisk kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
Publicerad:
Senast uppdaterad: