Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 29 april klockan 15.00. Observera sammanträdestiden!

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-04-29länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2019-04-29.pdf 1.5 MB 2019-04-12 09.10
Missiv ärendena 6 och 7.pdf 1.3 MB 2019-04-17 14.51
3a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18.pdf 11.9 MB 2019-04-12 09.10
3b. Information från Attunda Tingsrätt om nämndemannavalet 2020-2023.pdf 1.7 MB 2019-04-12 09.10
3c. Svar på medborgarförslag nr 72018 från Kultur- och fritidsnämnden.pdf 1.1 MB 2019-04-12 09.10
3d. Återrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) – Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf 9.3 MB 2019-04-12 09.10
3e. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (S) – Cecilia Ringstedt (S).pdf 408.5 kB 2019-04-12 09.10
3f Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-29.pdf 4.6 MB 2019-05-09 12.55
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 52018 – Allmänpolitisk debatt.pdf 540.1 kB 2019-04-12 09.11
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 355.3 kB 2019-04-12 09.12
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 2.3 MB 2019-04-12 09.12
5a. Svar på interpellation nr 1-2019.pdf 764 kB 2019-04-12 09.12
5a. Interpellation nr 1-2019.pdf 542.6 kB 2019-04-12 09.12
5bc. Svar på interpellation nr 2-2019 och nr 3-2019.pdf 441.4 kB 2019-04-12 09.12
5bc. Interpellation nr 2-2019.pdf 406.4 kB 2019-04-12 09.13
5bc - Interpellation nr 3-2019.pdf 462 kB 2019-04-12 09.13
5bc. Interpellation nr 2-2019 ställs till Michaela Fletcher (M).pdf 392.3 kB 2019-04-12 09.13
6. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 467 kB 2019-04-12 09.13
6. Tjut - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun och dess bolag - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun ä.pdf 434.6 kB 2019-04-12 09.13
6. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har ordet, sida 3 av 71 - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers komm.pdf 575 kB 2019-04-12 09.13
6. Bilaga. Årsbokslutet som samlat dokument 2018 - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har.pdf 813.8 kB 2019-04-12 09.14
6. Tjut avseende vissa organisationer - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 845.2 kB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 1 Armada Fastighets AB.pdf 8.6 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 2 Roslagsvatten AB.pdf 16.2 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 2 Roslagsvatten AB Hållbarhetsrapport.pdf 14.1 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 3 Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 2.4 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 4 Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 1.5 MB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 5 Stockholmregionens Försäkring AB.pdf 26.1 MB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 6 AB Vårljus.pdf 5.6 MB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 7 Visit Roslagen AB.pdf 345.5 kB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 8 Inera AB.pdf 11.6 MB 2019-04-17 14.38
6. Bilaga 9 Signerad årsredovisning - ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 2.2 MB 2019-04-25 13.53
6. bilaga 9 ÖGAB Fastighets 6 AB.pdf 1.9 MB 2019-04-17 14.39
6. Bilaga 10 Signerad årsredovisning - Långängens förvaltnings AB.pdf 2.3 MB 2019-04-25 13.53
6. bilaga 10 Långängens Försvaltnings AB.pdf 2 MB 2019-04-17 14.39
6. Bilaga 11 Signerad årsredovisning inkl. revidering - Österåkers återvinningscentral AB.pdf 2.2 MB 2019-04-25 13.53
6. bilaga 11 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1.8 MB 2019-04-17 14.39
7. Ordförandeförslag - Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2018 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers.pdf 1.3 MB 2019-04-17 14.39
7. bilaga 1 Österåkers kommun revisionsberättelse.pdf 5.2 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 1 Österåkers kommun PWC revisionsrapport.pdf 308.8 kB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 2 Armada Fastighets AB.pdf 1.8 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 3 Roslagsvatten AB.pdf 1.9 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 4 Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 4.9 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 5 Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 8.6 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 6 Stockholmsregionens Försäkrings AB.pdf 2 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 7 AB Vårljus.pdf 1.2 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 8 Visit Roslagen AB.pdf 1.4 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 9 Inera AB.pdf 1.7 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 10 Signerad Revisionsberättelse ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 940.5 kB 2019-04-25 13.53
7. bilaga 10 ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 1.4 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 11 Signerad Revisionsberättelse Långängens förvaltnings AB.pdf 1 MB 2019-04-25 13.54
7. bilaga 11 Långängens Förvaltnings AB.pdf 1.3 MB 2019-04-17 14.42
7. bilaga 12 Signerad Revisionsberättelse Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1022.5 kB 2019-04-25 13.54
7. bilaga 12 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1.4 MB 2019-04-17 14.42
8. KS Protokoll - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning i Österåkers kommun 2019 och redovisning av föregående år.pdf 448.7 kB 2019-04-12 09.14
8. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2019 och redovisning av föregående år.pdf 330.2 kB 2019-04-12 09.14
8. Bilaga 1. Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2019.pdf 494.4 kB 2019-04-12 09.14
8. Bilaga 2. Redovisning Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2018.pdf 467.3 kB 2019-04-12 09.14
9. KS Protokoll - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf 1.4 MB 2019-04-12 09.15
9. Tjut - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf 699.8 kB 2019-04-12 09.15
9. Bilaga 1. Förslag till reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf 429.8 kB 2019-04-12 09.15
9. Bilaga 2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf 429.2 kB 2019-04-12 09.15
10. KS Protokoll - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf 475.5 kB 2019-04-12 09.15
10. Tjut - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf 1.8 MB 2019-04-12 09.16
11. KS Protokoll - Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf 437.6 kB 2019-04-12 09.16
11. Tjut inklusive bilaga 1 - Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf 1.6 MB 2019-04-12 09.16
11. Tekniska nämndens hantering inklusive bilagor -Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf 2.8 MB 2019-04-12 09.16
12. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 2.1 MB 2019-04-17 14.42
12. bilaga 1 översyn från Armada -Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 1.7 MB 2019-04-17 14.42
12. bilaga 2 nu gällande bolagsordningar - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 18.6 MB 2019-04-17 14.43
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 232017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf 478.8 kB 2019-04-12 09.17
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring .pdf 423.3 kB 2019-04-12 09.17
14. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolo.pdf 469.3 kB 2019-04-12 09.17
14. Motion nr 23 2017.pdf 182.7 kB 2019-04-12 09.17
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 22018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 464.1 kB 2019-04-12 09.17
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 347.1 kB 2019-04-12 09.18
15. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 2.4 MB 2019-04-12 09.18
16. KS Protokoll -Svar på motion nr 92018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 769.8 kB 2019-04-12 09.18
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om%2.pdf 458.3 kB 2019-04-12 09.19
16. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna m.pdf 1.1 MB 2019-04-12 09.19
17. Nya motioner och interpellationer.pdf 3 MB 2019-05-09 12.57
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 9-2019.pdf 1.2 MB 2019-04-17 14.43
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 11-2019.pdf 627.7 kB 2019-04-17 14.43
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 13-2019.pdf 754.8 kB 2019-04-17 14.43
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 14-2019.pdf 741.9 kB 2019-04-17 14.43
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 15-2019.pdf 674.2 kB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 16-2019.pdf 910.6 kB 2019-04-17 14.44
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 17-2019.pdf 682 kB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 18-2019.pdf 638.4 kB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 19-2019.pdf 1.1 MB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 20-2019.pdf 1.9 MB 2019-04-17 14.45
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 21-2019.pdf 1.7 MB 2019-04-17 14.45
KF Protokoll 2019-04-29 §§ 41-423.pdf 17.2 MB 2019-05-08 16.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 29 april 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 9 maj 2019