Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Produktionsstyrelsen

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 23 augusti klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 180823.pdf 91.6 kB 2018-08-16 15.50
4. Tjut Ekonomisk uppföljning 2018 månadsrapport per 30 juni.pdf 93.6 kB 2018-08-16 15.50
4. Ekonomisk uppföljning 2018 månadsrapport juni 2018.pdf 131.1 kB 2018-08-16 15.50
5. Tjut Investeringsbudget 2019.pdf 96.2 kB 2018-08-16 15.50
7. Tjut Rapport om Systematiskt kvalitetesarbete inom utbildningsområdet 2017-2018.pdf 163.1 kB 2018-08-16 15.50
7. SKA Förskola 180816.pdf 372.8 kB 2018-08-16 15.50
7. SKA Gymnasiet 180816.pdf 627.2 kB 2018-08-16 15.51
7. SKA Vux 180816.pdf 189.1 kB 2018-08-16 15.51
8. Tjut Revisionsrapport- Gransking av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf 106.4 kB 2018-08-16 15.51
8. PS 2018-0071-01 Revisionsrapport - Riktade statsbidrag Österåker 2018 -SS.pdf 397.1 kB 2018-08-16 15.51
9. Tjut-Revidering av Produktionsstyrelsens delegationsordning.pdf 93.7 kB 2018-08-16 15.51
10.Tjut Produktionsstyrelsens verksamhetsbesök ht 18.pdf 409.2 kB 2018-08-16 15.51
9. Produktionsstyrelsens delegationsordning.pdf 349.8 kB 2018-08-17 10.13
Protokoll PS 180823.pdf 3.1 MB 2018-08-29 16.42
7. SKA Grundskola 180816 PDF.pdf 525.2 kB 2018-08-30 08.36

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
onsdag 20 december 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 20 december 2017