Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 11 april klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2018-04-11.pdf 583.6 kB 2018-04-01 10.57
3. Tjut - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att inventera mark för återvinningscentral i Svinninge.pdf 1.3 MB 2018-04-01 10.29
4. Tjut - Beslut om transportstrategi 2040 - för en enklare vardag.pdf 1 MB 2018-04-01 10.30
4. Bilaga. Transportstrategi.pdf 16.8 MB 2018-04-01 10.30
5. Tjut - Igångsättningsbeslut - 00185 Hantverksvägen, bollplan.pdf 903.4 kB 2018-04-01 10.31
5. Bilaga. Illustation.pdf 1.9 MB 2018-04-01 10.31
6. Tjut - Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun.pdf 324.5 kB 2018-04-01 10.31
6. Bilaga. Kungörelse och sändlista utställning Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun, 180226.pdf 162.4 kB 2018-04-01 10.31
7. Tjut - Remissvar Vattenmyndigheternas samråd.pdf 832.4 kB 2018-04-01 10.31
7. Bilaga 1. Missiv och sändlista samråd från Vattenmyndigheterna, 171113.pdf 174.8 kB 2018-04-01 10.31
7. Bilaga 2. Svar på frågor i webbformulär 180321.pdf 206.8 kB 2018-04-01 10.31
8. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2018.pdf 322.3 kB 2018-04-01 10.32
8. Bilaga. Riktlinjer för miljöbidrag 2018 med fokus på hållbart resande.pdf 261.6 kB 2018-04-01 10.32
9. Tjut - Antagande av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 510.2 kB 2018-04-01 10.39
9. Översiktsplanen 2040, högupplöst, 180326.pdf 96.5 MB 2018-04-01 10.39
9. Översiktsplanen 2040,lågupplöst, 180326.pdf 5.5 MB 2018-04-01 10.39
9. Bilaga 1. Hållbarhetsbedömning samt särskild sammanställning, 180326.pdf 1.1 MB 2018-04-01 10.39
9. Bilaga 2. Sammanställning av planeringsunderlag, 180326.pdf 458.6 kB 2018-04-01 10.39
9. Bilaga 3. Granskningsutlåtande samt länsstyrelsens granskningsyttrande, 180326.pdf 1.2 MB 2018-04-01 10.39
10. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp I.pdf 331.5 kB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 1 Plankarta.pdf 1.5 MB 2018-04-01 10.46
10. Utkast - Exploateringsavtal.pdf 175.7 kB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 2 Plan- och genomförandebeskrivning.pdf 4.5 MB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 3 Huvudtidplan jämte etappindelning.pdf 1.5 MB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 4 Förprojektering.pdf 44.7 MB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 5 Övertagande av drift.pdf 298.9 kB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 6 Skötselplan.pdf 22.5 MB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 7 Hållbarhetsprogram.pdf 30 MB 2018-04-01 10.46
10. Bilaga 8 Räkneexempel.pdf 197.3 kB 2018-04-01 10.46
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I.pdf 700.1 kB 2018-04-01 10.53
11. Bilaga 1a. Plankarta_Näsängen.pdf 1.6 MB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 1b. Illustration_Näsängen.pdf 4.1 MB 2018-04-01 10.52
11. Rev. bilaga 1c Plan- och genomförandebeskrivning_Näsängen.pdf 5.6 MB 2018-04-09 11.12
11. Bilaga 1c. Plan- och genomförandebeskrivning_Näsängen.pdf 4.5 MB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 2. Samrådsredogörelse_Näsängen.pdf 209.5 kB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 3. Granskningsutlåtande_Näsängen.pdf 177.3 kB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 4. Gestaltningsprogram_Näsängen.pdf 12.4 MB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 5. Hållbarhetsprogram_Näsängen.pdf 30 MB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 6. MKB_Näsängen.pdf 10.8 MB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 7. Näsängen_Sarskild Sammanstallning av MKB_180327.pdf 101.4 kB 2018-04-01 10.52
11. Bilaga 8. Skötselplan_Näsängen.pdf 22.5 MB 2018-04-01 10.52
12. Tjut - Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2.pdf 632.5 kB 2018-04-01 10.54
12. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 5.6 MB 2018-04-01 10.54
12. Bilaga 2 Samrådsredogörelse 2.pdf 41.2 kB 2018-04-01 10.54
12. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 30.7 kB 2018-04-01 10.54
12. Bilaga 4. Länsstyrelsens beslut om strandskydd.pdf 582.2 kB 2018-04-01 10.54
12. Plankartor A3.pdf 835.1 kB 2018-04-01 10.54
13. Tjut - Antagande av detaljplan för Hästängsudd.pdf 594.1 kB 2018-04-01 10.55
13. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 6.4 MB 2018-04-01 10.55
13. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 2.pdf 60.5 kB 2018-04-01 10.55
13. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 65.3 kB 2018-04-01 10.55
13. Bilaga 4. Länsstyrelsens beslut om strandsskyd.pdf 1.5 MB 2018-04-01 10.55
13. Bilaga 5. Länsstyrelsens beslut om §113 förordnande.pdf 2.7 MB 2018-04-01 10.55
13. Plankartor A3.pdf 3.7 MB 2018-04-01 10.55
14. Tjut - Markanvisningstävling för förskoleändamål i Valsjöskogen.pdf 276.4 kB 2018-04-01 10.56
14. Bilaga 1. Plankartor.pdf 7.2 MB 2018-04-01 10.56
14. Bilaga 2. Karta.JPG 212.4 kB 2018-04-01 10.56
15. Tjut - Markanvisningstävling för 55+ boende i Hacksta.pdf 287.8 kB 2018-04-01 10.56
15. Bilaga 1. Plankartor.pdf 883 kB 2018-04-01 10.56
15. Bilaga 2. Karta.JPG 224.7 kB 2018-04-01 10.56
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2018 från Björn Molin (RP) - Förändrad - Ny skyltpolicy i Österåker.pdf 344.3 kB 2018-04-05 15.08
16. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 1-2018 från Björn Molin (RP) Förändrad - Ny skyltpolicy i Österåkers kommun.pdf 4.6 MB 2018-04-01 10.56
Protokoll Plan-AU 2018-04-11.pdf 7 MB 2018-04-16 16.01

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 15 augusti 2018