Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 10 december klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2018-12-10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2018-12-10.pdf 2 MB 2018-11-30 13.48
Tillkännagivande om brådskande ärende KF 2018-12-10.pdf 303.8 kB 2018-12-07 18.52
3a Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 1.4 MB 2018-11-30 13.48
3a Revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 12.9 MB 2018-11-30 13.48
3b KS Protokoll - svar på revisionsrapport Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag inklusive revisionsrapport.pdf 463.1 kB 2018-12-04 13.55
3b Kommunstyrelsens, Vård- och omsorgsnämndens, Produktionsstyrelsens och Skolnämndens svar på revisionsrapport Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag ink.pdf 7.9 MB 2018-11-30 13.50
3c. Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03.pdf 9.6 MB 2018-12-12 10.12
3d. Indexuppräkning av avgifter inom barnomsorg för 2019.pdf 1.9 MB 2018-12-12 10.13
5. KS Protokoll - Revidering av budget 2018.pdf 511.6 kB 2018-12-04 13.55
5. Tjut - Revidering av budget 2018.pdf 1.3 MB 2018-11-30 13.51
6. KS Protokoll - Revidering av budget 2019 med bl.a. hänsyn till den nya politiska organisationen.pdf 2.1 MB 2018-12-04 13.55
6. Tjut 2018-11-29 - Revidering av budget 2019 med bl.a. hänsyn till den nya politiska organisationen.pdf 6.2 MB 2018-11-30 13.52
7. KS Protokoll - Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 -2022.pdf 810.5 kB 2018-12-04 13.55
7. Tjut - Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 -2022.pdf 906.2 kB 2018-11-30 13.52
7. Bilaga. Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 -2022.pdf 446.4 kB 2018-11-30 13.52
8. Brådskande ärende - Uppdrag till moderbolaget Armada Fastighets AB.pdf 982.6 kB 2018-12-07 18.52
9. KS Protokoll - Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB avseende Mellansjö 31 och Runö 71089. KS Protokoll.pdf 464.4 kB 2018-11-30 13.53
9. Tjut inklusive bilaga - Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB avseende Mellansjö 31 och Runö 71089. KS Protokoll.pdf 1.3 MB 2018-11-30 13.53
10. KS Protokoll - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 499.1 kB 2018-11-30 13.53
10. Tjut - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 631.4 kB 2018-11-30 13.53
10. information om revideringar i plan daterad 2018-10-05 - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 912.2 kB 2018-11-30 13.54
10. Bilaga. Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun rev 2018-10-05.pdf 1.9 MB 2018-11-30 13.54
10. återremiss från Kommunfullmäktige - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2018-11-30 13.54
11. KS Protokoll - Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom del av Nolsjö.pdf 142.8 kB 2018-11-30 13.54
11. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom del av Nolsjö.pdf 2.6 MB 2018-11-30 13.54
12. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Västansjö.pdf 455.7 kB 2018-11-30 13.54
12. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Västansjö.pdf 2.8 MB 2018-11-30 13.55
13. KS Protokoll - Godkännande av försäljning av fastighet (Tråsättra 194 och Tråsättra 1355).pdf 155.8 kB 2018-11-30 13.55
13. Tjut - Godkännande av försäljning av fastighet (Tråsättra 1-94 och Tråsättra 1-355).pdf 3.5 MB 2018-11-30 13.55
14. KS Protokoll - Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Roslagen – revidering av förbundsordning samt namnändring.pdf 567.3 kB 2018-11-30 13.55
14. Tjut - Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Roslagen - revidering av förbundsordning samt namnändring.pdf 5.4 MB 2018-11-30 13.55
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 162017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringsplatser längs Båthamnsv.pdf 500.7 kB 2018-11-30 13.56
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Snygga till området längs kanalen och skapa fler .pdf 431.5 kB 2018-11-30 13.56
16. Tjut - Svar på motion nr 16-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringspla.pdf 916.3 kB 2018-11-30 13.56
16. Bilaga 1. Motion nr 16-2017.pdf 135.6 kB 2018-11-30 13.56
16. Bilaga 2. Kartunderlag 2018-01-23.pdf 159.1 kB 2018-11-30 13.56
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 222017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Skärgårdspolitiskt handlingsprogram.pdf 282.8 kB 2018-11-30 13.56
17. Tjut - Svar på motion nr 22-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) om skärgårdspolitiskt handlingsprogram.pdf 1.2 MB 2018-11-30 13.56
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 132018 från Peter Wihlner (SD) – Motion om kommunens fulla ansvar vid tillsättande av s.k. gode män.pdf 468.5 kB 2018-11-30 13.57
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k.%.pdf 617 kB 2018-11-30 13.57
18. Tjut - Svar på motion nr 13-2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k. godemän.pdf 2.1 MB 2018-11-30 13.57
19. Nya motioner och interpellationer.pdf 5.1 MB 2018-12-12 10.14
20. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 17-2018.pdf 418 kB 2018-11-30 13.57
KF 2018-12-10 Protokoll §§ 91-950.pdf 26.9 MB 2018-12-18 12.31

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 januari 2021