Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

20 mars klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-03-20.pdf 449.7 kB 2017-03-15 14.56
3. Protokollsutdrag - Avfallsföreskrifter 2017.pdf 206.3 kB 2017-03-15 14.52
3. Tjut - Avfallsföreskrifter 2017.pdf 87 kB 2017-03-15 14.52
3. Bilaga 1. Hemställan KF Österåker Avfallsföreskrifter 2017.pdf 554.5 kB 2017-03-15 14.52
3. Bilaga 2. Förslag Avfallsföreskrifter Österåkers kommun inklusive bilagor.pdf 2 MB 2017-03-15 14.52
3. Bilaga 3. Sammanställning synpunkter och åtgärder.pdf 852.2 kB 2017-03-15 14.52
4. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut 01 100 - Stadspark Åkers kanal.pdf 243.7 kB 2017-03-15 14.52
4. Tjut - Igångsättningsbeslut 01100 - Stadspark Åkers kanal.pdf 93.3 kB 2017-03-15 14.52
4. Bilaga. Inriktningsdokument Stadspark Åkers Kanal.pdf 1.2 MB 2017-03-15 14.52
5. Protokollsutdrag - Programförklaring Kanalstaden.pdf 270.2 kB 2017-03-15 14.52
5. Tjut - Programförklaring Kanalstaden.pdf 430.3 kB 2017-03-15 14.52
5. Bilaga 1. Programförklaring för Kanalstaden.pdf 1.3 MB 2017-03-15 14.52
5. Bilaga 2. Strukturskiss för Kanalstaden.pdf 8.8 MB 2017-03-15 14.52
6. Protokollsutdrag - Förvärv av Berga 6-682 och Berga 6-683.pdf 265.7 kB 2017-03-15 14.52
6. Rev. Tjut - Förvärv av fastigheterna Berga 6-682 och Berga 6-683.pdf 425.5 kB 2017-03-15 14.52
6. Tjut - Förvärv av Berga 6-682 och Berga 6-683.pdf 304.4 kB 2017-03-15 14.52
6. Bilaga 2. Köpekontrakt Berga 6-682 och Berga 6-683.pdf 163.2 kB 2017-03-15 14.52
6. Bilaga A till köpekontrakt.pdf 1.7 MB 2017-03-15 14.52
6. Bilaga B till köpekontrakt.pdf 2.2 MB 2017-03-15 14.52
7. Protokollsutdrag - Förvärv av Hacksta 1-72.pdf 245.9 kB 2017-03-15 14.52
7. Rev. Tjut - Förvärv av fastigheten Hacksta 1-72.pdf 337.9 kB 2017-03-15 14.52
7. Tjut - Förvärv av Hacksta 1-72.pdf 279.2 kB 2017-03-15 14.52
7. Bilaga 2. Köpekontrakt Hacksta 1-72.pdf 162.9 kB 2017-03-15 14.52
7. Bilaga A till köpekontrakt.pdf 690.9 kB 2017-03-15 14.52
7. Bilaga B till köpekontrakt.pdf 1.7 MB 2017-03-15 14.52
8. Protokollsutdrag - Tomträttsavtal Tuna 4-139.pdf 255.3 kB 2017-03-15 14.52
8. Tjut - Tomträttsavtal Tuna 4-139.pdf 249.6 kB 2017-03-15 14.52
8. Karta Tuna 4-139.pdf 69.9 kB 2017-03-15 14.52
9. Protokollsutdrag - Markoptionsavtal Hemsö Fastighets AB.pdf 293 kB 2017-03-15 14.52
9. Tjut - Markoptionsavtal Hemsö Fastighets AB.pdf 289.2 kB 2017-03-15 14.52
9. Bilaga 1. Markoptionsavtal Hemsö Fastighets AB.pdf 101.7 kB 2017-03-15 14.52
9. Bilaga 2. Markoptionsavtal - Karta.pdf 1.3 MB 2017-03-15 14.52
9. Bilaga 3. Markoptionsavtal - Karta.pdf 1.9 MB 2017-03-15 14.52
10. Protokollsutdrag - Yttrande över överklagande av detaljplan för Björnhammarvarvet del 1.pdf 221.8 kB 2017-03-15 16.41
10. Tjut - Yttrande över överklaganden av detaljplan för Björnhammarvarvet del 1.pdf 2.9 MB 2017-03-15 16.41
11. Protokollsutdrag - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2016.pdf 272.6 kB 2017-03-15 14.52
11. Tjut - Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2016.pdf 251.5 kB 2017-03-15 14.52
11. Bilaga. Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2016.pdf 514.4 kB 2017-03-15 14.52
12. Protokollsutdrag - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2016.pdf 272.6 kB 2017-03-15 14.52
12. Tjut - Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige 2016.pdf 214.8 kB 2017-03-15 14.52
12. Bilaga. Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige 2016.pdf 140.8 kB 2017-03-15 14.52
13. Protokollsutdrag - Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun och dess bolag samt årsredovisning för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 239.3 kB 2017-03-15 14.52
13. Tjut - Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 12.3 MB 2017-03-15 14.52
14. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning för februari 2017.pdf 194.7 kB 2017-03-15 14.52
14. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunstyrelsen inkl. bilagor.pdf 1.3 MB 2017-03-15 14.52
15. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning för februari 2017.pdf 194.1 kB 2017-03-15 14.53
15. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunfullmäktige m.m. inkl. bilagor.pdf 539.5 kB 2017-03-15 14.53
16. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning för februari 2017.pdf 196.4 kB 2017-03-15 14.53
16. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning för februari 2017 inkl. bilagor.pdf 3.1 MB 2017-03-15 14.53
17. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende ombyggnation Söraskolan, tilläggsbeställningar.pdf 224.4 kB 2017-03-15 14.53
17. Rev. Tjut - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende ombyggnation Söraskolan, tilläggsbeställningar.pdf 860.9 kB 2017-03-15 14.53
17. Tjut - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) avseende ombyggnation Söraskolan, tilläggsbeställningar.pdf 794.6 kB 2017-03-15 14.53
18. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen för förvärv av markfastigheten Husby 3-10 (Armada Kanalfastigheter AB).pdf 293.7 kB 2017-03-15 14.53
18. Tjut - Ansökan om kommunal borgen för förvärv av markfastigheten Husby 3 10 (Armada Kanalfastigheter AB).pdf 1.1 MB 2017-03-15 14.53
19. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) angående Översättra 1-417 (Idrottshall).pdf 316.8 kB 2017-03-15 14.53
19. Tjut - Armada Kommunfastigheter AB ansöker om kommunal borgen som säkerhet till nybyggnationen av idrottshall på fastigheten Översättra 1 417.pdf 882.2 kB 2017-03-15 14.53
20. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) angående Hacksta 2-151 (Friidrottsarena).pdf 292.9 kB 2017-03-15 14.53
20. Tjut - Armada Kommunfastigheter AB ansöker om kommunal borgen som säkerhet till nybyggnationen av friidrottsarena på fastigheten Hacksta 2 151.pdf 1.1 MB 2017-03-15 14.53
21. Tjut - Bidrag fastighetsåtgärder, ideella föreningen Skånsta ryttare.pdf 1.9 MB 2017-03-17 09.28
22. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2017.pdf 186.5 kB 2017-03-15 14.53
22. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2017.pdf 1.7 MB 2017-03-15 14.53
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4-2016 från Peter Wihlner (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.pdf 749.1 kB 2017-03-15 14.53
23. Tjut - Svar på motion nr 4-2016 från Peter Wihlner (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.pdf 2.8 MB 2017-03-15 14.53
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 283.7 kB 2017-03-15 14.53
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 76.5 kB 2017-03-15 14.53
24. Tjut - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 770.3 kB 2017-03-15 14.53
25. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 3-2016 – Konstsnöanläggning ocheller skidtunnel i Österåkers kommun.pdf 306.6 kB 2017-03-15 14.53
25. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3-2016 – Konstsnöanläggning eller skidtunnel till Österåkers kommun.pdf 75.9 kB 2017-03-15 14.53
25. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2016 – Konstsnöanläggning ocheller skidtunnel i Österåkers kommun.pdf 2.3 MB 2017-03-15 14.53
25. Medborgarförslag nr 3-2016 – Konstsnöanläggning ocheller skidtunnel i Österåkers kommun.pdf 309.3 kB 2017-03-15 14.53
26. Tjut - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf 4.3 MB 2017-03-15 14.53
27. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 79.7 kB 2017-03-15 14.53
28. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 63.1 kB 2017-03-15 14.53
Protokoll KS 2017-03-20, omedelbar justering.pdf 421.6 kB 2017-03-20 18.14
Protokoll KS 2017-03-20.pdf 8.4 MB 2017-03-29 13.08

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 20 mars 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016