Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

29 augusti klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brev inför KS 2016-08-29.pdf 218.1 kB 2016-08-25 14.18
Kallelse KS 2016-08-29.pdf 435.8 kB 2016-07-19 14.32
3. Protokollsutdrag - Exploateringsavtal för Säby hage.pdf 229.5 kB 2016-07-19 14.28
3. Tjut - Exploateringsavtal Säby hage.pdf 88.2 kB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga 1. Exploateringsavtal- Säby hage.pdf 187.3 kB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga A Planeringsavtal.pdf 351.9 kB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga B Detaljplan.pdf 389.1 kB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga D Översiktskarta.pdf 1.1 MB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga E ÖK Hagby 1.3.pdf 441.6 kB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga F ÖK Hagby 1.4.pdf 287.3 kB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga G Gestaltningsprogram.pdf 3.9 MB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga H VA-plan.pdf 1.1 MB 2016-07-19 14.28
3. Bilaga I genomfart.pdf 144.7 kB 2016-07-19 14.28
4. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1_3 m.fl.).pdf 238.7 kB 2016-07-19 14.28
4. Tjut - Antagande av detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1 3 m.fl.).pdf 133 kB 2016-07-19 14.28
4. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 4.2 MB 2016-07-19 14.28
4. Bilaga 2. Granskningsutlåtande.pdf 162.7 kB 2016-07-19 14.28
4. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 175.9 kB 2016-07-19 14.28
4. Bilaga 4. Plankarta och illustration A3.pdf 397.2 kB 2016-07-19 14.28
5. Protokollsutdrag - Markanvisningssavtal Tråsättra 1_9 samt 1_59.pdf 317 kB 2016-07-19 14.28
5. Tjut - Markanvisningsavtal Tråsättra 1_9 samt 1_59.pdf 147.8 kB 2016-07-19 14.28
5. Bilaga 1. Markanvisningsavtal.pdf 68.9 kB 2016-07-19 14.28
5. Bilaga 2. Karta - Tråsättra 1_9 samt 1_59.pdf 369 kB 2016-07-19 14.28
6. Protokollsutdrag - Förlängning av markoptionsavtal Berga 11_1.pdf 274.1 kB 2016-07-19 14.28
6. Tjut - Förlängning av markoptionsavtal Berga 11_1.pdf 127 kB 2016-07-19 14.28
6. Bilaga 1. Undertecknat rev. markoptionsavtal 2016.pdf 346.2 kB 2016-07-19 14.28
6. Bilaga 2. Undertecknat markoptionsavtal 2014.pdf 329.2 kB 2016-07-19 14.28
6. Bilaga 3. Överlåtelse av markoptionsavtal undertecknat.pdf 58.7 kB 2016-07-19 14.28
7. Tjut - Exploateringsavtal Säbyvikens marina.pdf 79.9 kB 2016-07-19 14.28
7. Bilaga 1. Exploateringsavtal - Säbyvikens marina 16-06-27.pdf 28 kB 2016-07-19 14.28
7. Bilaga 2.3 Gräns för exploateringsområdet.pdf 329.1 kB 2016-07-19 14.28
7. Bilaga 6.1 Avtal med Trafikverket.pdf 141.9 kB 2016-07-19 14.28
8. Protokollsutdrag - Detaljplan för Säbyvikens marina.pdf 177 kB 2016-07-19 14.28
8. Tjut - Säbyvikens marina.pdf 158.7 kB 2016-07-19 14.28
8. Bilaga 1. Planhandlingar - Säbyvikens marina.pdf 1.4 MB 2016-07-19 14.28
8. Bilaga 2. MKB, Särskild sammanställning- Säbyvikens marina.pdf 3.9 MB 2016-07-19 14.28
8. Bilaga 3. Samrådsredogörelse 2 - Säbyvikens marina.pdf 122.8 kB 2016-07-19 14.28
8. Bilaga 4. Granskningsutlåtande - Säbyvikens marina.pdf 92.2 kB 2016-07-19 14.28
8. Bilaga 5. Plankarta illustration A3 - Säbyvikens marina.pdf 475.5 kB 2016-07-19 14.28
8. Komplettering - Beslutskronologi - Säbyvikens marina.pdf 453.9 kB 2016-08-29 10.47
8. Komplettering - Miljöprogram för Säbyvikens marina.pdf 1.2 MB 2016-08-29 10.47
8. Komplettering - Säbyvikens avfallshanteringsplan.pdf 1 MB 2016-08-29 10.47
8. Komplettering - Angående kumulativa effekter i Miljökonsekvensbeskrivning för Säbyviken.pdf 121.8 kB 2016-08-29 11.47
9. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan Boda, Svinninge.pdf 43.3 kB 2016-08-16 14.25
9. Tjut - Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge.pdf 422.6 kB 2016-08-16 14.25
9. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 5.4 MB 2016-08-16 14.25
9. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 192.4 kB 2016-08-16 14.25
9. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 37.5 kB 2016-08-16 14.25
9. Bilaga 4. Beslut Länsstyrelsen.pdf 3.9 MB 2016-08-16 14.25
9. Bilaga 5. Rapport Ekologigruppen.pdf 755.7 kB 2016-08-16 14.25
9. Bilaga 6. Plankarta Boda, illustration, intrång A3.pdf 1.7 MB 2016-08-16 14.25
10. Protokollsutdrag - Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun.pdf 264.7 kB 2016-07-19 14.28
10. Tjut - Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun.pdf 90.6 kB 2016-07-19 14.28
10. Bilaga 1. Bostadsförsörjningsplan för Österåkers kommun 2016-2025.pdf 1.5 MB 2016-07-19 14.28
10. Bilaga 2. Projektlista 2016-2025.pdf 927 kB 2016-07-19 14.28
11. Protokollsutdrag - Detaljplan för Pilstugetomten västra etapp 2 (del av Hagby 1_5).pdf 234.1 kB 2016-07-19 14.28
11. Tjut - Detaljplan för Pilstugetomten västra etapp 2 (del av Hagby 1 5).pdf 90.8 kB 2016-07-19 14.28
11. Bilaga. Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1 5).pdf 971.8 kB 2016-07-19 14.28
12. Protokollsutdrag - Ansökan om bidrag för återställande av brygga vid badplats i Grundvik, Ljusterö.pdf 614.4 kB 2016-07-19 14.28
12. Tjut - Ansökan om bidrag för återställande av brygga vid badplats i Grundvik, Ljusterö.pdf 113.5 kB 2016-07-19 14.28
12. Bilaga. Ansökan från Grundviks villaförening 2016-04-13.pdf 298.9 kB 2016-07-19 14.28
13. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 314.2 kB 2016-07-19 14.28
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 244 kB 2016-07-19 14.28
13. Tjut - Svar på motion nr 10-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 91.8 kB 2016-07-19 14.28
13. Bilaga 1. Motion nr 10-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning.pdf 60.5 kB 2016-07-19 14.28
13. Bilaga 2. Tabell - Startkriterium och färdigställandetider för snöröjning och halkbekämpning.pdf 69.9 kB 2016-07-19 14.28
14. Protokollsutdrag - Projekt båt- och ö-samverkan.pdf 98.8 kB 2016-07-19 14.28
14. Tjut - Projekt båt- och ö-samverkan.pdf 140.6 kB 2016-07-19 14.28
14. Bilaga. Projektplan för båt- och ösamverkan i Österåkers kommun.pdf 572.6 kB 2016-07-19 14.28
15. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2016.pdf 186.6 kB 2016-07-19 14.28
15. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunstyrelsen.pdf 2 MB 2016-07-19 14.28
16. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2016.pdf 192.1 kB 2016-07-19 14.28
16. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunfullmäktige med mera.pdf 517.3 kB 2016-07-19 14.28
17. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2016.pdf 185.1 kB 2016-07-19 14.28
17. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2016.pdf 4.5 MB 2016-07-19 14.28
18. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2016.pdf 186 kB 2016-07-19 14.28
18. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunstyrelsen.pdf 2.7 MB 2016-07-19 14.28
19. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2016.pdf 188.4 kB 2016-07-19 14.28
19. Tjut - Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunfullmäktige med mera.pdf 505.4 kB 2016-07-19 14.28
20. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016.pdf 185.2 kB 2016-07-19 14.28
20. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016.pdf 4.8 MB 2016-07-19 14.28
21. Tjut - Ansökan om kommunal borgen Österåkers stadsnät AB.pdf 199.1 kB 2016-08-16 14.29
22. Tjut - Ansökan om kommunal borgen Armada Exploateringsfastigheter AB.pdf 197.7 kB 2016-08-16 14.29
23. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamheten per juni månad.pdf 191.2 kB 2016-08-16 14.30
23. Tjut - Rapportering av flyktingverksamheten per juni 2016.pdf 754.2 kB 2016-08-16 14.30
24. Protokollsutdrag - Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL).pdf 187.3 kB 2016-08-24 15.39
24.Tjut - Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL).pdf 1.4 MB 2016-08-24 15.39
25. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslagsstatistik.pdf 180.5 kB 2016-08-16 14.31
25. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2016-08-15.pdf 754.9 kB 2016-08-16 14.31
26. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 19-2015 - Klätterställning till Österskärsskolan.pdf 324.9 kB 2016-07-19 14.28
26. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 19-2015 - Klätterställning till Österskärsskolan.pdf 255 kB 2016-07-19 14.28
26. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 19-2015 - Klätterställning till Österskärsskolan.pdf 3 MB 2016-07-19 14.28
27. Protokollsutdrag - Krisledningsplan Österåkers kommun.pdf 268.2 kB 2016-07-19 14.28
27. Tjut - Krisledningsplan Österåkers Kommun.pdf 2.1 MB 2016-07-19 14.28
28. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 73.2 kB 2016-07-19 14.28
29. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 140.1 kB 2016-07-19 14.28
Nytt ärende - Protokollsutdrag - Markförvärv Österåker Golfklubben.pdf 56.6 kB 2016-08-16 14.33
Nytt ärende - Tjut - Markförvärv Österåker Golfklubben.pdf 73.9 kB 2016-08-16 14.33
Nytt ärende. Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal mellan Österåker Golf och Österåker kommun.pdf 216.5 kB 2016-08-16 14.33
Nytt ärende. Bilaga 2. Karta.pdf 5.8 MB 2016-08-16 14.33
Nytt ärende - Protokollsutdrag - Förvärv av Långängens fastighetsbolag.pdf 51.8 kB 2016-08-16 14.34
Nytt ärende - Tjut - Förvärv av Långängens fastighetsbolag.pdf 66 kB 2016-08-16 14.34
Nytt ärende - Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal Långängen.pdf 248.1 kB 2016-08-16 14.34
Nytt ärende - Beslut om hyreskostnad avseende ny idrottshall i Skärgårdsstad.pdf 1.5 MB 2016-08-24 15.38
Nytt ärende - Anskaffande av bolltält - etapp I.pdf 448.9 kB 2016-08-24 15.38
Nytt ärende - Beslut om upphandling av del i uppdrag inom Sport- och friluftsverksamheten.pdf 1.6 MB 2016-08-26 12.13
Nytt ärende - Medieutbildning av förtroendevalda i nämndernas presidier.pdf 319.2 kB 2016-09-02 16.31
Nytt ärende - Särskild satsning på naturvetenskap och teknik inom förskola och skola i Österåkers kommun.pdf 1008.3 kB 2016-09-02 16.34
Nytt ärende - Extra satsningar på provtagning inom miljöområdet 2016.pdf 457.9 kB 2016-09-02 16.31
Protokoll, KS 2016-08-29.pdf 15.8 MB 2016-09-05 10.49

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 29 augusti 2016
Senast uppdaterad:
måndag 21 november 2016