Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

27 april klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-04-27.pdf 497.9 kB 2016-04-20 15.43
3. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp I.pdf 254.3 kB 2016-04-20 15.42
3. Tjut - Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1.pdf 134.9 kB 2016-04-20 15.42
3. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 2.7 MB 2016-04-20 15.42
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 2.pdf 41.2 kB 2016-04-20 15.42
3. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 54.6 kB 2016-04-20 15.42
3. Bilaga 4. Björnhammarvarvet plankarta.pdf 397.7 kB 2016-04-20 15.42
3. Bilaga 5. Björnhammarvarvet plankarta.pdf 372.9 kB 2016-04-20 15.42
4. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Boda, Svinninge, återremitterat ärende.pdf 320.1 kB 2016-04-20 15.42
4. Tjut - Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge - återremitterat ärende.pdf 261.7 kB 2016-04-20 15.42
4. Bilaga 1. Detaljplan för Boda, Svinninge, samlingsfil.pdf 5.4 MB 2016-04-20 15.42
4. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 192.4 kB 2016-04-20 15.42
4. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 37.5 kB 2016-04-20 15.42
4. Bilaga 4. Beslut Länsstyrelsen.pdf 3.9 MB 2016-04-20 15.42
4. Bilaga 5. Granskning detaljplaneförslaget Boda, Ekologigruppen.pdf 750.7 kB 2016-04-20 15.42
4. Bilaga 6. Plankarta.pdf 1.7 MB 2016-04-20 15.42
5. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för del av Nolsjö.pdf 252.3 kB 2016-04-20 15.42
5. Tjut - Antagande av detaljplan för del av Nolsjö.pdf 130.6 kB 2016-04-20 15.42
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.9 MB 2016-04-20 15.42
5. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 149.2 kB 2016-04-20 15.42
5. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf 142.3 kB 2016-04-20 15.42
5. Bilaga 4. Plankarta.pdf 1.8 MB 2016-04-20 15.42
6. Protokollsutdrag - Uppdrag för Detaljplan för ny bebyggelse mellan kanalen och Centralvägen.pdf 341.1 kB 2016-04-20 15.42
6. Tjut - Uppdrag för Detaljplan för ”ny bebyggelse mellan kanalen och Centralvägen”.pdf 191.2 kB 2016-04-20 15.42
6. Bilaga. Förstudie kanalbebyggelse mellan kanalen och Centralvägen.pdf 1011.7 kB 2016-04-20 15.42
7. Protokollsutdrag - Uppdrag för Detaljplan Margretelundsvägen etapp 2.pdf 238.6 kB 2016-04-20 15.42
7. Tjut - Uppdrag för Detaljplan Margretelundsvägen etapp 2.pdf 130.6 kB 2016-04-20 15.42
7. Bilaga . Förstudierapport för Margretelundsvägen, etapp 2, från Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen.pdf 633.7 kB 2016-04-20 15.42
8. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016-2017.pdf 257.6 kB 2016-04-20 15.42
8. Tjut - Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2016_2017.pdf 80.7 kB 2016-04-20 15.42
8. Bilaga 1. Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016-2017.pdf 184.2 kB 2016-04-20 15.42
8. Bilaga 2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20162017 (de delar som påverkar Österåkers Kommun).pdf 96.6 kB 2016-04-20 15.42
9. Protokollsutdrag - Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 226.9 kB 2016-04-20 15.42
9. Bilaga. Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 110.6 kB 2016-04-20 15.42
9. Tjut - Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 60 kB 2016-04-20 15.42
10. Protokollsutdrag - Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning.pdf 295 kB 2016-04-20 15.47
10. Tjut - Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning.pdf 83 kB 2016-04-20 15.47
10. Bilaga. Ansökan e-post inkommen 2015.pdf 52.8 kB 2016-04-20 15.47
11. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16-2015 - Angående utplacering av avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa.pdf 241.1 kB 2016-04-20 15.47
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 16-2015 - Angående utplacering av avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa.pdf 203.2 kB 2016-04-20 15.47
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16-2015 - Angående utplacering av avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa.pdf 1.3 MB 2016-04-20 15.47
11. Bilaga. Medborgarförslag nr 16-2015 – Angående utplacering av avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa.pdf 68.8 kB 2016-04-20 15.47
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 264.8 kB 2016-04-20 15.47
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 213 kB 2016-04-20 15.47
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 135.2 kB 2016-04-20 15.47
12. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 370.9 kB 2016-04-20 15.47
12. Bilaga 2. Uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9-15.pdf 1.5 MB 2016-04-20 15.47
13. Protokollsutdrag - VA-policy för Österåkers kommun.pdf 218.5 kB 2016-04-20 15.47
13. Tjut - VA-policy för Österåkers kommun.pdf 381.8 kB 2016-04-20 15.47
13. Bilaga. VA-policy för Österåkers kommun.pdf 466.3 kB 2016-04-20 15.47
15. Protokollsutdrag - Långsiktig ekonomisk planering.pdf 672.7 kB 2016-04-20 15.48
15. Tjut - Långsiktig ekonomisk planering.pdf 255.5 kB 2016-04-20 15.48
15. Bilaga. Underlag för långsiktig ekonomisk planering 2016-2026.pdf 6.5 MB 2016-04-20 15.48
15. Utbytessida till underlag för långsiktig ekonomisk planering 2016 - 2016.pdf 410.1 kB 2016-04-20 15.48
16. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per mars 2016.pdf 179.1 kB 2016-04-20 15.48
16. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per mars 2016.pdf 1.9 MB 2016-04-20 15.48
17. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per mars 2016.pdf 175.3 kB 2016-04-20 15.48
17. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per mars 2016.pdf 500.6 kB 2016-04-20 15.48
18. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per mars 2016.pdf 169.5 kB 2016-04-20 15.48
18. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per mars 2016.pdf 2.9 MB 2016-04-20 15.48
19. Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser samt ansöka om att avveckla vissa mindre stiftelser.pdf 202.8 kB 2016-04-20 15.48
19. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser samt ansöka om att avveckla vissa mindre stiftelser.pdf 461.8 kB 2016-04-20 15.48
19. Bilaga 1. Årsredovisningar 2015..pdf 4.1 MB 2016-04-20 15.48
19. Bilaga 2. Samtliga stiftelsers revisionsberättelser..pdf 1.2 MB 2016-04-20 15.48
19. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning..pdf 358.5 kB 2016-04-20 15.48
20. Protokollsutdrag - Samverkansöverenskommelse Business Österåker Näringslivsdag 2016.pdf 260.7 kB 2016-04-20 15.48
20. Tjut - Samverkansöverenskommelse Business Österåker Näringslivsdag 2016.pdf 280.7 kB 2016-04-20 15.48
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas.pdf 572.2 kB 2016-04-20 15.48
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas.pdf 254.9 kB 2016-04-20 15.48
21. Tjut - Svar på motion nr 3-2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas.pdf 892.1 kB 2016-04-20 15.48
21. Bilaga. Motion nr 3-2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas.pdf 276 kB 2016-04-20 15.48
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Inför regelbundna presidieträffar med Produktionsstyrelsen.pdf 503.6 kB 2016-04-20 15.48
22. Ordförandeförslag - Svar på motion 5-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Inför regelbundna presidieträffar med Produktionsstyrelsen.pdf 249.6 kB 2016-04-20 15.48
22. Tjut - Svar på motion 5-2015 från Ann-Christine Furustrand - Inför regelbundna presidieträffar med Produktionsstyrelsen.pdf 640.1 kB 2016-04-20 15.48
22. Bilaga. Motion nr 5-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Inför regelbundna presidieträffar med Produktionsstyrelsen.pdf 70.3 kB 2016-04-20 15.48
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt.pdf 285 kB 2016-04-20 15.48
23. Rev. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt.pdf 266.3 kB 2016-04-20 15.48
23. Tjut - Svar på motion nr 1-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt.pdf 1.3 MB 2016-04-20 15.48
23. Bilaga. Motion nr 1-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt.pdf 85.8 kB 2016-04-20 15.48
24. Protokollsutdrag - Jourläkarmottagning i Österåkers kommun.pdf 405.8 kB 2016-04-20 15.48
24. Ordförandeförslag - Jourläkarmottagning i Österåkers kommun.pdf 302.6 kB 2016-04-20 15.48
26. Protokollsutdrag - Medieträning av förtroendevalda i nämndernas presidier.pdf 180.4 kB 2016-04-20 15.48
26.Tjut - Medieträning av förtroendevalda i nämndernas presidier.pdf 283.4 kB 2016-04-20 15.48
27. Protokollsutdrag - Uppsiktsplikt avseende det helägda kommunala bolaget Armada Fastighets AB.pdf 210.3 kB 2016-04-20 15.48
27. Tjut - Uppsiktsplikt avseende det helägda kommunala bolaget Armada Fastighets AB.pdf 547.5 kB 2016-04-20 15.48
28. Protokollsutdrag - Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016.pdf 218.9 kB 2016-04-20 15.48
28. Tjut - Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016.pdf 989 kB 2016-04-20 15.48
29. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 249.5 kB 2016-04-20 15.48
30. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 722.8 kB 2016-04-20 15.48
Nytt ärende. Tjut - Yttrande över revisionsrapport - Granskning av nämndernas verksamhetsuppföljning.pdf 2.2 MB 2016-04-22 13.22
Bilaga till ärendet "Yttrande över revisionsrapport" Revisionsrapport - Granskning av nämndernas verksamhetsuppföljning.pdf 1.1 MB 2016-04-22 13.22
Nytt ärende. Ensamkommande minderåriga asylsökande.pdf 237.7 kB 2016-04-27 14.40
Protokoll, KS 2016-04-27 - Omedelbar justering.pdf 423.2 kB 2016-04-27 18.48
Protokoll, KS 2016-04-27.pdf 8.1 MB 2016-05-04 14.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 27 april 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 9 november 2016