Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

11 januari klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-01-11.pdf 437.4 kB 2015-12-22 17.16
3. Protokollsutdrag - Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen avseende tidplan för eventuell planläggning av Roslagsbyn, Ättarö 1:218.pdf 324.9 kB 2015-12-22 17.16
3. Ordförandeförslag - Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen avseende tidplan för eventuell planläggning av Roslagsbyn, Ättarö 1:218.pdf 457.8 kB 2015-12-22 17.16
4. Protokollsutdrag - Planuppdrag Runö 7:15 m.fl.pdf 270.8 kB 2015-12-22 17.16
4. Tjut - Planuppdrag för Runö 7:15 m.fl.pdf 115.8 kB 2015-12-22 17.20
4. Bilaga 1. Förstudierapport Runö 7:15 m fl.pdf 595.2 kB 2015-12-22 17.20
5. Protokollsutdrag - Förvärv av Berga 15:1.pdf 261.1 kB 2015-12-22 17.16
5. Rev. Tjut - Förvärv av Berga 15_1.pdf 492.9 kB 2016-01-02 13.52
5. Tjut - Förvärv av Berga 15:1.pdf 126.6 kB 2015-12-22 17.20
5. Rev. Bilaga 1. Köpeavtal Berga 15_1.pdf 826.6 kB 2016-01-02 13.52
5. Bilaga 1. Köpeavtal Berga 15:1.pdf 22.9 kB 2015-12-22 17.20
5. Bilaga 2. Berga 15:1,Miljöteknisk markundersökning, Förenklad riskbedömning 2015-11-10.pdf 972.7 kB 2015-12-22 17.20
5. Bilaga 3. Berga15:1, Åkersberga Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-11-10.pdf 2.3 MB 2015-12-22 17.20
6. Protokollsutdrag - Planuppdrag Tråsättra 1:94 m.fl.pdf 283 kB 2015-12-22 17.16
6.Tjut - Planuppdrag för Tråsättra 1:94 m.fl.pdf 127.6 kB 2015-12-22 17.21
6. Bilaga 1. Förstudie Tråsättra 1:94 mfl.pdf 1.1 MB 2015-12-22 17.21
7. Protokollsutdrag - Riktlinjer för exploateringsavtal i Österåkers kommun.pdf 227 kB 2015-12-22 17.16
7. Tjut - Riktlinjer för exploateringsavtal.pdf 78 kB 2015-12-22 17.21
7. Bilaga 1. Riktlinjer för exploateringsavtal.pdf 2 MB 2015-12-22 17.21
8. Protokollsutdrag - Lokala miljömål för Österåkers kommun.pdf 216.2 kB 2015-12-22 17.16
8. Tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun.pdf 165.6 kB 2015-12-22 17.16
8. Bilaga 1. Österåkers kommuns miljömål 2015 - 2018.pdf 3.1 MB 2015-12-22 17.16
9. Protokollsutdrag - Byte av namn från Kommunala Handikapprådet till Kommunala Tillgänglighetsrådet.pdf 247 kB 2015-12-22 17.16
9. Byte av namn från Kommunala Handikapprådet till Kommunala Tillgänglighetsrådet.pdf 180 kB 2015-12-22 17.23
10. Protokollsutdrag - Kanalstaden - beslut om planuppdrag, strukturskiss och utredningsuppdrag.pdf 398.3 kB 2015-12-22 17.16
10. Tjut - Kanalstaden - beslut om planuppdrag, strukturskiss och utredningsuppdrag.pdf 140.1 kB 2015-12-22 17.23
10. Bilaga 1. Förslag till strukturskiss för Kanalstaden, december 2015.pdf 8.8 MB 2015-12-22 17.23
10. Bilaga 2 Kanalstaden etappindelning.pdf 583.8 kB 2015-12-22 17.23
11. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13-2013 - Fortsättning av cykelgångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad.pdf 286 kB 2016-02-26 07.50
11. Svar på medborgarförslag nr 13-2013 - Fortsättning av cykel-gångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad.pdf 895.5 kB 2016-02-26 07.56
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 4_2014 - Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer.pdf 255.1 kB 2016-02-05 11.03
12. Svar på medborgarförslag nr 4_2014 - Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer.pdf 1003.6 kB 2016-02-05 11.04
13. Protokollsutdrag - Markanvisning för del av Husby 3:3 inom pågående detaljplan för Hagby Äng och Kulle.pdf 274 kB 2015-12-22 17.16
13. Tjut - Markanvisning för del av Husby 3:3 inom pågående detaljplan för Hagby Äng och Kulle.pdf 82.3 kB 2015-12-22 17.23
13. Bilaga 1. Karta.pdf 512 kB 2015-12-22 17.23
14. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2015.pdf 2.2 MB 2015-12-22 17.16
15. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2015.pdf 570.7 kB 2015-12-22 17.16
16. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2015.pdf 3 MB 2015-12-22 17.16
17. Protokollsutdrag - Internbudget för Kommunstyrelsen 2016.pdf 194.8 kB 2015-12-22 17.16
17. Tjut - Kommunstyrelsens budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.pdf 6.7 MB 2015-12-22 17.16
18. Protokollsutdrag - Internbudget för Kommunfullmäktige 2016.pdf 195.6 kB 2015-12-22 17.16
18. Tjut - Kommunfullmäktige m.m. budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.pdf 1.3 MB 2015-12-22 17.16
19. Protokollsutdrag - Stiftelsen Syskonen Johanssons fond.pdf 350 kB 2015-12-22 17.16
19. Tjut - Stiftelsen syskonen Johanssons Fond.pdf 851.5 kB 2015-12-22 17.25
20. Protokollsutdrag - Bidrag till Nykvarns bygdegård för underhåll av lokal.pdf 276.9 kB 2015-12-22 17.16
20. Tjut - Bidrag till Nykvarns Bygdegård för underhåll av lokal.pdf 1.5 MB 2015-12-22 17.25
21. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr I 3_2014 - Starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida.pdf 288.3 kB 2016-01-18 14.14
21. Tjut - Svar på medborgarförslag nr I 3_2014 - Starta en kurs i hur man använder kommunens hemsida.pdf 699.3 kB 2016-01-18 14.14
22. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 2_2015 - Bygg ut Söra simhall.pdf 202.3 kB 2016-01-18 14.14
22. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 2_2015 - Bygg ut Söra simhall.pdf 1 MB 2016-01-18 14.14
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7_2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och roligare centrum.pdf 193.9 kB 2016-01-18 14.14
23. Tjut - Svar på motion nr 7_2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och roligare centrum.pdf 1.9 MB 2016-01-18 14.14
24. Protokollsutdrag - Utmaning inom Sport- och friluftsverksamheten.pdf 184.1 kB 2015-12-22 17.16
24. Tjut - Utmaning inom Sport- och friluftsverksamheten.pdf 361.3 kB 2015-12-22 17.16
25. Tjut - Utredning av ekonomiskt läge inom hemtjänstverksamhet i egen regi.pdf 700.9 kB 2015-12-22 17.16
26. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag - utred förutsättningar för permanent scen på Ekbacken.pdf 197.3 kB 2015-12-22 17.16
26. Tjut - Redovisning av uppdrag - utred förutsättningar för permanent scen på Ekbacken.pdf 342.6 kB 2015-12-22 17.16
27. Tjut - Avtal med Österåkers närradioförening.pdf 813.4 kB 2015-12-22 17.16
28. Tjut - Bidrag till Rydbo Idrottsförening - Återremitterat ärende.pdf 564.2 kB 2015-12-22 17.16
29. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 246.3 kB 2015-12-22 17.16
30. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 696 kB 2015-12-22 17.16
Nytt ärende, Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering.pdf 2.6 MB 2015-12-22 17.16
Protokoll, KS 2016-01-11.pdf 10.7 MB 2016-01-18 14.00

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 11 januari 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 17 november 2016