Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

20/5 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-05-20.pdf 642.4 kB 2015-05-12 15.42
Ä 3. Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksamhet från Länsstyrelsen.pdf 2.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 4. Markanvisningsavtal för del av Husby 2_2, Fredsborgs förskole- och skoltomt.pdf 1.2 MB 2015-05-12 15.41
Ä 5. Godkännande av exploateringsavtal Valsättra del 1.pdf 3.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 6. Antagande av detaljplan för Valsättra del 1.pdf 9.2 MB 2015-05-12 15.41
Ä 6. A3-Karta, Valsättra del 1.pdf 1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 7. Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar.pdf 2.5 MB 2015-05-12 15.41
Ä 8. Svar på medborgarförslag nr 11_2014 – Ansvaret för driften och skötseln av Storängsvägen (mellan Bergavägen och Hackstavägen) ska snarast övertas av kommunen.pdf 1.3 MB 2015-05-12 15.41
Ä 9. Uppdrag om transportstrategi 2040 för Österåkers kommun.pdf 534.4 kB 2015-05-12 15.41
Ä 10. Revidering av Kommunstyrelsen-Samhällsbyggnadsförvaltningens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.pdf 6.9 MB 2015-05-12 15.41
Ä 11. Svar på medborgarförslag nr 3_2014 – Tillagningskök Skärgårdsstadsskolan.pdf 1.2 MB 2015-05-12 15.41
Ä 12. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2015.pdf 1.8 MB 2015-05-12 15.41
Ä 13. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2015.pdf 602.9 kB 2015-05-12 15.41
Ä 14. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2015.pdf 4.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 15. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2015.pdf 2.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 16. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2015.pdf 679.9 kB 2015-05-12 15.41
Ä 17. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2015.pdf 3 MB 2015-05-18 13.51
Ä 18. Direktiv och ekonomiska förutsättning för upprättande av förslag till budget 2016 och plan 2017-18.pdf 2.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 19. Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB.pdf 895.8 kB 2015-05-12 15.41
Ä 20. Ansökan om kommunal borgen från Armada Kanalfastigheter AB.pdf 1.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 21. Svar på motion nr 10_2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Sänk borgensavgiften för Armada och Österåkersvatten.pdf 1.2 MB 2015-05-12 15.41
Ä 22. Svar på motion nr 2_2015 från Roger Svalhede (S) – Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen.pdf 1.1 MB 2015-05-12 15.41
Ä 23. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2_151 och 2_159.pdf 2.9 MB 2015-05-12 16.02
Ä 24. Uppdrag att ta fram avtal med Österåkers Närradioförening.pdf 475.2 kB 2015-05-12 15.41
Ä 25. Flytta sammanträdestid i Kommunstyrelsen från den 19 oktober till den 26 oktober.pdf 391.1 kB 2015-05-12 15.41
Ä 26. Kompletterande bestämmelser om arvoden avseende överförmyndare, lekmannarevisorer samt ersättning för barnpassning.pdf 591.6 kB 2015-05-12 15.41
Ä 27. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun.pdf 2 MB 2015-05-12 15.41
Ä 28. Kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapport avseende verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut.pdf 5.4 MB 2015-05-12 15.41
Ä 29. Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region.pdf 4.8 MB 2015-05-12 15.41
Ä 30. Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden.pdf 1.5 MB 2015-05-12 15.41
Ä 31. Val av krisledningsnämnd.pdf 238.3 kB 2015-05-12 15.41
Ä 32. Svar på motion nr 6_2014 från Margareta Olin (S) – Policy och riktlinjer för kommuninvånarnas trygghet.pdf 1.5 MB 2015-05-12 15.41
Ä 33. Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA).pdf 1.4 MB 2015-05-12 15.41
Ä 34. Inventering av bisysslor år 2014.pdf 812.2 kB 2015-05-12 15.41
Ä 35. Svar på motion nr 15_2014 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – HBT-certifiering av kommunala verksamheter.pdf 1.3 MB 2015-05-12 15.41
Ä 36. Revidering av förbundsordning under § 19 - Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 958.7 kB 2015-05-12 15.41
Ä 37. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.pdf 1.9 MB 2015-05-12 15.41
Ä 38. Svar på motion nr 11_2014 från Ann-Christine Furustrand (S) – Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede.pdf 2.6 MB 2015-05-18 14.09
Ä 39. Uppdrag till Kommundirektören om integrationsarbete.pdf 837.9 kB 2015-05-12 15.41
Ä 40. Återredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan.pdf 1.4 MB 2015-05-12 15.41
Ä 41. Rekommendation att publicera datamängder som öppna data.pdf 1.6 MB 2015-05-12 15.41
Ä 42. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 258.2 kB 2015-05-12 15.41
Ä 43. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 762.2 kB 2015-05-12 15.41
Nytt ärende, Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslut om eldningsförbud i Österåkers kommun.pdf 525.1 kB 2015-05-12 16.02
Protokoll, KS 2015-05-20.pdf 14.1 MB 2015-05-26 09.38

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 20 maj 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015