Brottsförebyggande arbete ger resultat

Atilla Yoldas

Under hösten föreläste Atilla Yoldas, prisbelönt journalist och författare, för alla elever i årskurs 6 om destruktiva machonormer.

Österåkers kommun satsar på brottsförebyggande arbete. Polisens statistik visar att det ger resultat.

Österåker ska vara en trygg plats att bo och leva på. Trygg i Österåker är kommunens förebyggande arbete som ska öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger.

– Polisens statistik över händelser och brott i kommunen visar att det förebyggande och trygghetsskapande arbetet ger resultat, säger Cecilia Ferngren, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Våldsförebyggande arbete i skolorna

I nya läroplanen framgår det att skolorna ska arbeta med normer och värderingar. Det sker i samarbete med elevhälsan och Trygg i Österåker. Under hösten 2021 fick alla elever i årskurs 6 möjlighet att ta del av en föreläsning med författaren och journalisten Atilla Yoldas om machokultur, mansnormer och hur vi alla påverkas av det.

Atilla Yoldas är en prisbelönt journalist och författare, med fokus på antirasism, jämställdhet och att motverka destruktiva machonormer. Hans debutbok Mansboken - från en kille till en annan, handlar just om machokultur och dess skadliga inverkan på oss som människor och på vårt samhälle.

– Att satsa på främjande och förebyggande aktiviteter tidigt för barn och unga, är rätt väg att gå i det våldsförebyggande arbetet. Vi är otroligt glada att Atilla Yoldas kommer hit och föreläser, säger Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Atilla Yoldas föreläste även i Österåker under En vecka fri från våld 22–28 november 2021, då för allmänheten.

Fler föreläsnigar med Atilla Yoldas

Under vårterminen 2022 planeras att alla elever i årskurs 7 ska få möjlighet att lyssna till Atilla Yoldas föreläsning om machokultur och mansnormer.

Publicerad:
Senast uppdaterad: