Österåkers kommun investerar i ledare och chefer

Ett möte pågår där en håller föredrag vid en whiteboardtavla och resten av gruppen lyssnar engagerat

Foto: Scandinav bildbyrå

Under hösten 2021 inledde Österåkers kommun ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. Målsättningen är att de ska få ökade möjligheter att lyckas i rollen som ledare.

– I Österåkers kommun har vi ett stort fokus på att engagera våra medarbetare och ge dem förutsättningar att växa - både i sin roll och i verksamheten. Därför har vi valt att investera i våra chefer genom ett ledarutvecklingsprogram, säger Malin Hansson, HR-chef i Österåkers kommun.

Ledarutvecklingsprogrammet består av fyra block:

  • Leda sig själv
  • Leda verksamhet
  • Leda förändring
  • Leda andra

Så här säger ett par av kommunens ledare efter att ha avslutat ledarutvecklingsprogrammets första block.

Fortsättning följer under 2022

Under 2022 fortsätter ledarutvecklingsprogrammet med resterande block. I utbildningen kommer även implementering av kommunens ledarkompass att ingå.

– Önskan och förhoppningen är att öka känslan av sammanhang inom organisationen. För det är tillsammans som vi skapar möjligheter för de vi är till för, säger Malin Hansson.

Publicerad:
Senast uppdaterad: