Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-21

Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
21 februri 2023. Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-02-21

Anslaget publicerades:

2023-02-23

Anslaget avpubliceras:

2023-03-18

Länk till protokollet Länk till annan webbplats.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Här finns information om hur du överklagar.

Publicerad:
Senast uppdaterad: