Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-24

Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 24 januari 2023.
Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-01-24

Anslaget publicerades:

2023-01-26

Anslaget avpubliceras:

2023-02-18

Publicerad:
Senast uppdaterad: