Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2022-09-01

Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-09-01

Anslaget publicerades:

2022-09-07

Anslaget avpubliceras:

2022-09-30

Publicerad:
Senast uppdaterad: