Österåkers kommuns logotype

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-12-08

Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

KFN

Sammanträdesdatum:

221208

221214


Anslaget avpubliceras:

230115

Publicerad:
Senast uppdaterad: