Protokoll från Förskole- och grundskolenämnden

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2022.
Om du vill överklaga något av besluten måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Förskole- och grundskolenämnden

FGN

Sammanträdesdatum:

220927

Anslaget publicerades:

220928

Anslaget avpubliceras:

221028

Publicerad:
Senast uppdaterad: