Protokoll för Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll från Vård- och omsosrgsnämndens sammanträde tisdagen den 19 april 2022 . Om du vill överklaga något av besluten måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-19

Anslaget publicerades:

2022-04-22

Anslaget avpubliceras:

2022-05-14

Publicerad:
Senast uppdaterad: